ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή γραμματέων

Αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή γραμματέων

Ο σχεδιασμός πολιτικής, αλλά και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων του κάθε υπουργείου είναι δύο από τις αρμοδιότητες των νέων διοικητικών, τομεακών και ειδικών τομεακών γραμματέων που θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου και βάσει του μνημονίου θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους.

Ο χρόνος για την επιλογή τους μετράει αντίστροφα, καθώς ήδη το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα, οι νέοι γραμματείς θα συνεργάζονται με την πολιτική ηγεσία για τον σχεδιασμό των πολιτικών και τον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων, θα είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, τον συντονισμό των οργανικών μονάδων των υπουργείων, την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, καθώς και την αξιολόγηση του προσωπικού των υπηρεσιών που είναι υπό την εποπτεία τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά για την επιλογή των νέων διοικητικών, τομεακών και ειδικών τομεακών γραμματέων, ενώ θα αποτελέσει «δεξαμενή» και για την επιλογή όλων των επιτελικών στελεχών της διοίκησης (π.χ. πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων).
Εισήγηση ΕΣΕΔ

Η επιλογή των νέων γραμματέων και των λοιπών επιτελικών στελεχών του Δημοσίου θα γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ). Πρόκειται για ανεξάρτητο όργανο, το οποίο θα αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και θα καλεί σε δομημένη συνέντευξη τους δέκα επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε θέση. Εν συνεχεία το Ειδικό Συμβούλιο θα εισηγείται στον αρμόδιο υπουργό τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες. Ωστόσο, εκ των τριών επικρατέστερων μόνον ένας μπορεί να είναι ιδιώτης. Η διαδικασία διορισμού των νέων γραμματέων και των λοιπών επιτελικών στελεχών του Δημοσίου θα ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει έναν εκ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων.

Το νέο μνημόνιο που υπέγραψαν κυβέρνηση και τρόικα προβλέπει ότι για την ανάδειξη των νέων διοικητικών και εκτελεστικών γραμματέων στα υπουργεία η πρόσκληση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο και οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησής τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Νέοι προϊστάμενοι

Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει, επίσης, να έχουν επιλεγεί οι γενικοί διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού και οικονομικού (δεν επιλέγονται από το Μητρώο), ενώ οι γενικοί διευθυντές άλλων τμημάτων θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Ιανουάριο του 2018 θα εκδοθεί η πρόσκληση για τους διευθυντές τμημάτων και η τοποθέτησή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2018, ενώ οι προϊστάμενοι των τμημάτων θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους.