ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επισκευή έξι γεφυρών ΠΑΘΕ

Επισκευή έξι γεφυρών ΠΑΘΕ

Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με απευθείας ανάθεση: το υπουργείο Υποδομών δίνει εντολή στην κοινοπραξία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» να επισκευάσει έξι γέφυρες της ΠΑΘΕ, με κόστος 7,6 εκατ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μία από τις πολλές, ενδιαφέρουσες προβλέψεις των αρχικών συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες καθώς περνούν τα χρόνια έρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Συνολικά 30 γέφυρες του τμήματος Μαλιακού – Κλειδιού της ΠΑΘΕ πρόκειται να επισκευαστούν, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει το κόστος.

Χθες, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης έδωσε το «πράσινο φως» στην κοινοπραξία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» για να προχωρήσει σε εργασίες σε έξι γέφυρες του οδικού τμήματος Μαλιακού-Κλειδιού. Οι πέντε βρίσκονται στο νότιο τμήμα του έργου (από Ράχες έως Ευαγγελισμό), ενώ μία βρίσκεται βορειότερα: πρόκειται για τη γέφυρα του Πηνειού, στη βόρεια είσοδο των Τεμπών (υπενθυμίζεται ότι ο παραχωρησιούχος διατηρεί τον έλεγχο αλλά και την ευθύνη συντήρησης και της παλαιάς εθνικής οδού στα Τέμπη και τον Πλαταμώνα).

Τι εργασίες θα πραγματοποιηθούν; Στις τρεις από αυτές θα αντικατασταθεί το παλαιό κατάστρωμα με νέο, ενώ στις άλλες τρεις θα γίνει στατική ενίσχυση των δοκών της γέφυρας. Σύμφωνα με την απόφαση, οι έξι γέφυρες κατασκευάστηκαν το 1960-1967 και σε τέσσερις από αυτές προστέθηκε το 1995 νέος κλάδος. Η εκτέλεση των εργασιών «κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία τους» και θα κοστίσει συνολικά στο Δημόσιο 7,6 εκατ. ευρώ. Καθώς πρόκειται για γέφυρες με «ανοίγματα» άνω των 6 μέτρων, το Δημόσιο διατήρησε (βάσει συγκεκριμένου όρου της σύμβασης παραχώρησης του 2007) την υποχρέωση να καλύψει το κόστος επισκευής τους από τον παραχωρησιούχο.

«Πολλές από τις γέφυρες της ΠΑΘΕ κατασκευάστηκαν το ’50 και το ’60 και έχουν κάποιο συγκεκριμένο χρόνο ζωής», εξηγεί ο Δημοσθένης Παπακριβόπουλος, τεχνικός διευθυντής στην κατασκευαστική κοινοπραξία «Μαλιακός – Κλειδί» (που εκτελεί τα έργα για λογαριασμό της κοινοπραξίας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου»). «Στο τμήμα Ραχών Φθιώτιδας – Κλειδιού Ημαθίας, υπάρχουν 245 γέφυρες με άνοιγμα μεγαλύτερο από τα 6 μέτρα. Οι γέφυρες αυτές εξετάστηκαν όλες μία προς μία και καταλήξαμε ότι 30 από αυτές πρέπει να επισκευαστούν γιατί φαίνεται ότι πλησιάζει το τέλος του κύκλου τους».

Ευθύνη Δημοσίου

Υπάρχουν μία σειρά από περιπτώσεις, βάσει της σύμβασης, στις οποίες το Δημόσιο διατηρεί την ευθύνη: τυχόν επιδιορθώσεις ή ανακατασκευές στα δομικά σημεία του αυτοκινητοδρόμου για διάστημα 7 ετών από την ολοκλήρωσή του, κατασκευές αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, απρόβλεπτα γεωλογικά φαινόμενα και βέβαια η ανακατασκευή ή ενίσχυση οποιουδήποτε τεχνικού έργου με «άνοιγμα» άνω 6 μέτρων ή τοίχου άνω των 5 μέτρων. Τις εργασίες εκτελεί ο παραχωρησιούχος κατ’ εντολή του Δημοσίου, με τον πρώτο να αναλαμβάνει το κόστος των μελετών και τον δεύτερο το κόστος κατασκευής. Να σημειωθεί ότι, αν από τις εργασίες προκύψει απώλεια εσόδων του παραχωρησιούχου (λ.χ. από τα διόδια), τότε το Δημόσιο υποχρεούται να την καλύψει.