ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικό το «πάγωμα» συντάξεων μέχρι το 2023

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικό το «πάγωμα» συντάξεων μέχρι το 2023

Ομόφωνα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, γνωμοδότησε, όπως απαιτεί το σύνταγμα, ενόψει της ψήφισης της διάταξης που περιλαμβάνεται στις τροπολογίες για τα προαπαιτούμενα που κατέθηκαν στη Βουλή για πάγωμα των συντάξεων,ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι αντίθετη με το σύνταγμα και την ευρωπαίκή νομοθεςία.

Το ανώτατο δικαστήριο που είχε κατά πλειοψηφία αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας και για τη ρύθμιση που προέβλεπε πάγωμα των συντάξεων ως το 2021 στις αρχές Μαϊου, επανήλθε και τώρα με ανάλογη γνωμοδότηση για τη ρύθμιση των προπαιτούμενων για πάγωμα των συντάξεων ως το 2023.

Η γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση, όμως παράγει σημαντικές συνέπειες καθώς σε περίπτωση προσφυγών μετά την ψήφιση των επίμαχων διατάξεων, είναι δεδομένη η θέση του ανωτάτου δικαστήριου, που έχει προειδοποιήσει με απόφαση της Ολομελείας του περί της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παράταση του χρονικού ορίζοντα παγώματος των συντάξεων, «η νέα αυτή παρέκταση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης σε απώτερο χρονικό σημείο (ήτοι πλέον της πενταετίας) καθιστά αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αναφορικώς με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική δυνατότητα της επιβαρυνόμενης κατηγορίας συνταξιούχων», παραπέμποντας στην ανάλογη κριτική της Ολομέλειας στις 8 Μαΐου.