ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Οδικός χάρτης» για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C

15s11nosoko

Υλοποίηση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, έγκλειστους σε σωφρονιστικά ιδρύματα και αιμοκαθαιρόμενους, αύξηση διανομής συριγγών σε χρήστες ναρκωτικών, από 70 ετησίως ανά χρήστη (σήμερα) σε 300 το 2020, και διεύρυνση των κριτηρίων βάσει των οποίων χορηγούνται σε ασθενείς οι νέες θεραπείες, είναι ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C (2018-2022) του υπ. Υγείας. Πρόκειται για έναν «οδικό χάρτη» με στόχο την εξάλειψη της νόσου έως το 2030, κατά τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημείο-κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων ασθενών, που σήμερα στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 20%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, στη χώρα μας περίπου 168.000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό και 134.000 άτομα έχουν χρόνια ηπατίτιδα C. Οι νέες μολύνσεις ετησίως υπολογίζονται σε 3.700, εκ των οποίων οι 2.950 γίνονται χρόνιες. Το 80% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C δεν γνωρίζει ότι έχει τη λοίμωξη και μόνο το 58% των διαγνωσμένων ασθενών έχει λάβει θεραπεία.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω αντικειμένων με μολυσμένο αίμα, όπως είναι οι σύριγγες και τα ξυραφάκια, γεγονός που κατατάσσει τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Εκτιμάται ότι οκτώ στους δέκα χρήστες στην Αττική και έξι στους δέκα έγκλειστους σε φυλακές για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 59.304.000 ευρώ, θέτει στόχους και χρονοδιαγράμματα: αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων ασθενών στον γενικό πληθυσμό σε 40% το 2020 και 90% το 2030, μείωση του επιπολασμού της ηπατίτιδας C στους νέους χρήστες ναρκωτικών ουσιών κατά 80% έως το 2030 και σταδιακή αύξηση της θεραπευτικής κάλυψης με νέα φάρμακα από 900 ασθενείς ετησίως πέρυσι, σε 7.000 το 2024. Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνει είναι ενημερωτικές εκστρατείες για τα μέσα πρόληψης της νόσου, ευαισθητοποίηση της διοικητικής δομής των φυλακών για τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης των ηπατίτιδων και ανάπτυξη χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών υπό την αιγίδα του ΟΚΑΝΑ. Επιπλέον, προτείνει αύξηση της διανομής συριγγών σε χρήστες ναρκωτικών, οργάνωση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για αντισώματα του ιού (είτε εφάπαξ είτε περιοδικού) σε ομάδες υψηλού κινδύνου και καλύτερη οργάνωση-ενίσχυση των ηπατολογικών κέντρων στα νοσοκομεία της χώρας.