ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο ΣτΕ ο νόμος για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

sto-ste-o-nomos-gia-tin-apoktisi-ellinikis-ithageneias-2213881

Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας καλείται να κρίνει – και πάλι- το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2013 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄αριθμ. 460/2013 απόφασή της είχε κρίνει αντισυνταγματικό το νομικό καθεστώς που ίσχυε τότε για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με το νεώτερο νόμο όμως υπήρξαν αλλαγές και θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ειδικότερα νομοθετήθηκε ότι ελληνική ιθαγένεια μπορούν να πάρουν:

1) Παιδιά αλλοδαπών υπηκόων που γεννιούνται στην χώρας μας, έχουν εγγραφεί στην Α΄ τάξη Ελληνικού Δημοτικού σχολείου  και συνεχίζουν να παρακολουθούν το σχολείο, όταν θα υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα ορίζεται από το νόμο, ότι πρέπει τουλάχιστον, ο ένας γονέας του παιδιού  να διαμένει μόνιμα στην χώρα μας επί 5 χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού και εάν το παιδί γεννήθηκε πριν την 5ετία, τότε πρέπει να διαμένει 10 χρόνια στην Ελλάδα. Αναγκαία προϋπόθεση βέβαια είναι επιπρόσθετα είναι  και οι δύο γονείς να είναι νόμιμα στην πατρίδα μας, ανεξάρτητα εάν διαμένει μόνο ο ένας εδώ.

2) Παιδιά αλλοδαπών που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην χώρα μας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε  τις 9 τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε τις 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται  η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο.

3) Ενήλικες αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην χώρας μας και είναι απόφοιτοι Τμήματος ή Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού σχολείου στην χώρα μας.

Στο Δ΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό την προεδρία της συμβούλου Επικρατείας Αικατερίνης Χριστοφορίδου και με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, συζητήθηκαν 4 αιτήσεις εκλογέων πολιτών που στρέφονται κατά αποφάσεων γενικών γραμματέων διαφόρων περιφερειών με τις οποίες διαπιστώθηκε η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών και παιδιών αλλοδαπών (κατά κανόνα Αλβανών) οι οποίοι διαμένουν σε διάφορους νομούς.

Το  ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.