ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εφαρμογή τα «διαζύγια-εξπρές» από το 2018

se-efarmogi-ta-diazygia-expres-apo-to-2018-2225072

Σε χρόνο «μηδέν», με συμβολαιογραφική πράξη, έναντι των χρονοβόρων διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι σήμερα, θα εκδίδονται από το 2018 τα συναινετικά διαζύγια. Οι σχετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης (ν. 4509/2017) δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ προ ημερών και εφεξής οι σύζυγοι που συναινούν στη λύση του γάμου τους θα μπορούν να πηγαίνουν –εφόσον το επιθυμούν αυτοπροσώπως– με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα πιστοποιεί τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη που θα έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης.

Ο νέος νόμος, ωστόσο, είναι αυστηρός στα θέματα διατροφής και των ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής «ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί τη βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος», ενώ όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται η ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας με αυτά καθώς και η διατροφή τους, ενώ οι όροι μπορούν να περιλαμβάνονται στην ίδια συμφωνία ή σε διαφορετική πράξη που θα ισχύει για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ως προς τη διαδικασία, το πληρεξούσιο στους δικηγόρους θα πρέπει να έχει δοθεί εντός ενός μηνός πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ οι όροι της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων θα πρέπει να υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά τη συμφωνία.

Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την πράξη. Η λύση του γάμου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί ο γάμος.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο ισχύων τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάμου. Δηλαδή, θα πρέπει να παραγγέλλεται η λύση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την εισαγγελική παραγγελία θα υποβάλλεται στη μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ναός όπου τελέστηκε ο γάμος.