ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιο κοντά στο ισλαμικό τέμενος

Πιο κοντά στο ισλαμικό τέμενος

Ενα ακόμη βήμα για τη λειτουργία ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα έκανε χθες η κυβέρνηση, καθώς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον οργανισμό λειτουργίας του. Το κύριο πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί την πολιτική της υποχρέωση για τη λειτουργία του τεμένους, το οποίο θα είναι δημόσια υπηρεσία εποπτευόμενη από το ελληνικό κράτος. Μάλιστα, ξεχωρίζει ο τρόπος στελέχωσης του τεμένους, με κυρίως αποσπασμένους υπαλλήλους και αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του τεμένους θα κριθεί και από την πορεία των κατασκευαστικών έργων στον χώρο στον Βοτανικό, όπου ήδη έχουν κτισθεί οι βασικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», απομένουν –αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών– οι διαδικασίες προκήρυξης και κατασκευής των έργων για την πρόσβαση στο τέμενος καθώς και για τη διαμόρφωση των εσωτερικών του χώρων. Εκτιμάται ότι γι’ αυτές θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένα έτος.

Ειδικότερα, η νομική μορφή του τεμένους θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Επειτα από τρίμηνη επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι στις 31 Μαΐου) σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον οργανισμό λειτουργίας της διοικούσας επιτροπής του («Οργανισμός Λειτουργίας του ΝΠΙΔ “Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών”», όπως είναι ο ακριβής ορισμός).

Το Π.Δ. περιλαμβάνει διατάξεις για τη διάρθρωση και λειτουργία του ΝΠΙΔ, τον αριθμό, τις θέσεις, τις κατηγορίες, τα προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιό τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση του τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, την οικονομική διαχείρισή του και την υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του.

Αξιολόγηση

Κρίσιμο στοιχείο είναι η στελέχωση του ΝΠΙΔ, η οποία προβλέπεται ότι θα γίνει με αποσπασμένους υπαλλήλους και εκτός διαδικασιών κινητικότητας που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Οι οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του ΝΠΙΔ είναι 20. Το τακτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα προσλαμβάνεται, θα διανύει δύο χρόνια δοκιμαστικής υπηρεσίας. Η υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων θα υπόκειται σε αξιολόγηση, και η βαθμολογική κλίμακα θα ξεκινά από «άριστος» και θα καταλήγει σε «ακατάλληλος για τη θέση».

Η έναρξη της διαβούλευσης συνέπεσε με την έναρξη του εορτασμού του μήνα του Ραμαζανίου για τους μουσουλμάνους. Μάλιστα φέτος συνέβη το σπάνιο, ο μουσουλμανικός κόσμος να έχει δύο διαφορετικές απόψεις για την πρώτη ημέρα που διακρίνουν το νέο φεγγάρι (αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη του Ραμαζανίου). Υπήρξε μία διάσταση απόψεων για το πότε διέκριναν το νέο φεγγάρι (χθες ή σήμερα) και οι μουσουλμάνοι σε άλλες χώρες (π.χ. Τουρκία, ΗΠΑ) ξεκίνησαν το Ραμαζάνι χθες, και άλλες (χώρες του Κόλπου, Αίγυπτος) θα το ξεκινήσουν σήμερα. Η επιλογή ημέρας από τους μουσουλμάνους μπορεί να ερμηνευθεί και με πολιτικά κριτήρια.