ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εγκλωβισμένοι» πρωτοετείς φοιτητές

«Εγκλωβισμένοι» πρωτοετείς φοιτητές

«Ανάδελφο» είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα πρωτοετείς φοιτητές σε ανάλογα τμήματα που κατάγονται από την Αττική να μην μπορούν να πάρουν σε αυτό μετεγγραφή, ενώ κάποιοι άλλοι φοιτητές του τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν μπορούν να «αποχωρήσουν» με μετεγγραφή για άλλα τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ. Και όμως, οι ονομασίες των τμημάτων είναι ίδιες.

Στα ΑΕΙ της χώρας υπάρχουν ομώνυμα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία δεν είναι όλα ισότιμα (Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ).

Συγκεκριμένα, στα τμήματα όπου σπουδές είναι 5ετείς είναι ισότιμα. Μοναδική εξαίρεση είναι το τμήμα του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου –παρά τον ίδιο τίτλο με τα άλλα– οι σπουδές είναι 4ετείς, ενώ το τμήμα έχει διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Παρ’ όλα αυτά, στο μηχανογραφικό δελτίο δεν υπήρχε καμία απολύτως διάκριση που να επισημαίνει αυτή την παραδοξότητα και να μπορούν οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τη διαφορά, ώστε να αποφασίσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν έχει υπάρξει το φαινόμενο να αναγράφονται με την ίδια ακριβώς ονομασία και χωρίς καμία διαφοροποίηση στο μηχανογραφικό σχολές που δεν είναι ισότιμες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, υπάρχουν περιπτώσεις υποψήφιων οι οποίοι, ενώ μπορούσαν να εισαχθούν στις 5ετείς σχολές, δηλώνοντας το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έμειναν, από άγνοιά τους και λόγω του παραπλανητικού τρόπου αναγραφής, εκτός των τμημάτων πενταετούς φοίτησης και εισήχθησαν σε διαφορετικό τμήμα.

«Με δεδομένο τον κόπο και τις θυσίες στα οποία έχουν υποβληθεί οι συγκεκριμένοι μαθητές, υπάρχει σημαντικό ηθικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να λυθεί με πνεύμα κατανόησης, καθώς, αν γνώριζαν ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των σχολών, δεν θα είχαν δηλώσει τη σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι βέβαιο πως κανείς δεν επιθυμεί να τραυματιστεί με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο η ψυχοσύνθεση νέων ανθρώπων», ανέφερε στην «Κ» γονέας εισακτέου στο τμήμα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης, προτείνεται στην εγκύκλιο των μετεγγραφών των φοιτητών, που εντός του επόμενου διαστήματος θα εκδοθεί, να υπάρχει πρόβλεψη που να δίνει τη δυνατότητα μεταγραφής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής για τις σχολές πολιτικών μηχανικών των πανεπιστήμιων της περιφέρειας (για μία και μοναδική φορά και μόνο για την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι ενήμερη για το θέμα και προσπαθεί να βρει λύση. Ωστόσο, έως τώρα έχει προταθεί το νέο τμήμα να μετατραπεί σε 5ετούς φοίτησης, όπως τα τμήματα των πολυτεχνείων. Με τον τρόπο αυτό βέβαια, η Αττική θα αποκτήσει τη μαγιά για μία πολυτεχνειακή σχολή, δίπλα στο ΕΜΠ.