ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιφνίδια δικαστική ανατροπή στη Folli Follie

Αιφνίδια δικαστική ανατροπή στη Folli Follie

Χωρίς την ομπρέλα προστασίας από τους πιστωτές βρίσκεται από σήμερα η Folli Follie μετά από απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την Παρασκευή επί των ασφαλιστικών μέτρων που είχε ζητήσει η εταιρεία.

Μέχρι την απόφαση αυτή ίσχυε η προσωρινή διαταγή προστασίας από τους πιστωτές που είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού (περί εξυγίανσης με πολυφωνία με τους πιστωτές).

Αν και η συζήτηση για την αίτηση αυτή (αίτηση εξυγίανσης του 106 α) είχε προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου, τώρα το δικαστήριο απόρριψε ολόκληρη την αίτηση διότι έκρινε σύμφωνα με πληροφορίες πως η FF Group Finance Luxembourg II SA που προσυπέγραφε την αίτηση ως πιστωτής δεν είναι πραγματικός πιστωτής αλλά θυγατρική του ομίλου και εκδότρια των χρεογράφων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ και 150 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων

Επί της παρούσης πιστωτές δύνανται να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα, εξηγούν νομικοί κύκλοι στην «Κ» αφού δεν επιδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Όμως η Folli Follie μπορεί να καταθέσει νέα αίτηση εξυγίανσης  και ασφαλιστικά μέτρα προστασίας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό εάν εξασφαλίσει την συναίνεση των πραγματικών πιστωτών ήτοι των ομολογιούχων και των τραπεζών.

Με δεδομένο όμως ότι ομολογιούχοι προσανατολίζονται σε λύση ανάληψης του ελέγχου του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Folli Follie, μέσω της μετατροπής των απαιτήσεών τους σε μετοχές και δεν αναμένεται να επιδιώξουν αναγκαστική εκτέλεση, ρευστοποίηση κλπ, εκτιμάται ότι μπορεί να στηρίξουν μια νέα, αρτιότερη, πρόταση εξυγίανσης και προστασίας. Ευνοημένες από την άρση της προστασίας είναι επί της παρούσης οι ελληνικές τράπεζες.

Οι ελληνικές τράπεζες -που κατέχουν ως εξασφάλιση για χρηματοδοτήσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ, το 36,5% των μετοχών της «Αττικά Πολυκαταστήματα» ιδιοκτησίας του ομίλου Folli Follie- επιδιώκουν συστηματικά τη ρευστοποίηση αυτού του ποσοστού και μάλιστα φέρονται να έχουν ήδη βρει αγοραστές. Εξάλλου οι μέτοχοι πλειοψηφίας των Αττικών Πολυκαταστημάτων διαθέτουν και δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση τέτοιας συναλλαγής.

Εάν οι τράπεζες κινηθούν άμεσα για την πώληση αυτού του 36,5% (μόνο το 25% εξ αυτού ήταν υπό προστασία, ενώ το υπόλοιπο 11,5% ήταν και παραμένει ελεύθερο) διευκολύνεται και η προσπάθεια των ομολογιούχων.

Και αυτό διότι εφόσον οι τράπεζες ικανοποιηθούν, οι ομολογιούχοι δύνανται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της προσυπογραφής της αίτησης εξυγίανσης από το 60% των πιστωτών και το 40% των ενέγγυων πιστωτών (οι τράπεζες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των εγγυήσεων παρά το γεγονός ότι κατέχουν το μικρότερο ποσοστό των απαιτήσεων).

Σε κάθε περίπτωση όμως η απόρριψη των ασφαλιστικών αυξάνει την πίεση για εξεύρεση λύσης τόσο στους ομολογιούχους και την εταιρεία όσο και σε δυνητικό επενδυτή αλλά και μετόχους μειοψηφίας όπως η Fosun ή η Fidelity.