ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Νόμιμη η ανακατανομή βουλευτικών εδρών στην Αττική

ΣτΕ: Νόμιμη η ανακατανομή βουλευτικών εδρών στην Αττική

Νόμιμη κρίθηκε από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η ανακατανομή των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας με βάση το νέο χάρτη, έτσι όπως διαμορφώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο απεστάλη στο Ανώτατο Δικάστηριο για επεξεργαςία από τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξανδρο Χαρίτση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε νόμιμο στο σύνολό του το περιεχόμενο του Διατάγματος,που προβλέπει ανακατανομή των βουλευτικών εδρών.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα η Β Αθηνών σπάει στα τρία, αλλά οι έδρες της παραμένουν ως είχαν, δηλαδή 44. Αναλυτικά, η Β΄ Αθηνών σπάει σε Βόρειο τομέα με 15 έδρες, σε Δυτικό τομέα με 11 έδρες και Νότιο τομέα με 18 έδρες, ενώ η Αττική  σπάσει στα δύο, σε Ανατολική Αττική  με 10 έδρες και Δυτική Αττική με 4 έδρες (σύνολο 14). Μέχρι τώρα οι έδρες στην Αττική ήταν 15.

Η μία έδρα της Αττικής, προστίθεταιστο νομό Αχαΐας και οι έδρες του από 8 γίνονται 9, ενώ οι  έδρες λόγω στο υπόλοιπο του νομού Αχαίας που δεν υπήρχε καμμία έδρα, τωρα γίνονται μία.

Η κατανομή των εδρών, κατά τον υπουργό Εσωτερικών, έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού της χώρας που διεξήχθη από  την Ελληνική Στατιστική Αρχή το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011.