ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παρεκκλίσεις» στις συμβάσεις για μετανάστες

«Παρεκκλίσεις» στις συμβάσεις για μετανάστες

«Φρένο» βάζει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην προσπάθεια του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να προωθήσει διαδικασίες fast track, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά τις συμβάσεις για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και προσφύγων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό να ενεργεί κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι «με απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠΥΤ (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης) δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό». Προβλέπεται, επίσης, ότι η καταλληλότητα των χώρων θα βεβαιώνεται από την τεχνική υπηρεσία της ΥΠΥΤ, ενώ «με κοινή απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, στήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικούς».

Οπως επισημαίνεται σε έγγραφο Διατύπωσης Γνώμης της Αρχής, όπως οφείλει επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», το «επείγον» που επικαλείται δεν ισχύει πλέον και οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις.Οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί «συνιστούν κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της πολιτείας, αποτελούν τους πυλώνες του προγράμματος μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ενίσχυσης της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», επισημαίνει η Αρχή.

Κοινοβουλευτικές πηγές, ωστόσο, ανέφεραν χθες ότι η κυβέρνηση «καίγεται» να περάσει το νομοσχέδιο προκειμένου να νομιμοποιηθούν έστω εκ των υστέρων συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τη στέγαση των αιτούντων άσυλο. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το νομοσχέδιο να προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση παρά την αντίθετη Γνώμη της Αρχής», ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συνεδρίασε επειγόντως στις 29 Νοεμβρίου προκειμένου να απαντήσει για τις διατάξεις του νομοσχεδίου εφόσον πρόκειται για θέματα που αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Εως τις 5 Δεκεμβρίου η απάντηση είχε παραδοθεί στο υπουργείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο είχε αποστείλει το σχέδιο νόμου μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα (στις 21 Νοεμβρίου) με e-mail.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων “αδειάζει” το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και διατυπώνει επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα και νομιμότητα πολλών από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Σε τέτοιου είδους κατά παρέκκλιση “διαρκείς” πρακτικές θα αναζητηθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για την κατασπατάληση πόρων και την αδιαφάνεια στη διαχείριση του προσφυγικού», αναφέρει ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.