ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ


Αντιδράσεις για την καύση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η προώθηση της καύσης απορριμμάτων ως μεθόδου μείωσης της ταφής σε ΧΥΤΥ ήταν το θέμα που απασχόλησε περισσότερο τους λιγοστούς συμμετέχοντες στη διαβούλευση για τον νέο εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, που ολοκληρώνεται σήμερα. 

Δήμοι δείχνουν τον δρόμο στη διαχείριση απορριμμάτων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής μοιάζει ένα στοίχημα από καιρό χαμένο: παράγονται κάθε χρόνο σχεδόν 1,8 εκατ. τόνοι σκουπιδιών, εκ των οποίων σχεδόν τα 2/3 καταλήγουν να θάβονται στη Φυλή. Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. ζητεί έως το 2030 το 60% των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων να γίνεται διαχείριση εκτός ταφής, δηλαδή είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται.