ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Δώδεκα ώρες (τουλάχιστον…) χωρίς ρεύμα

Δώδεκα ώρες χωρίς ρεύμα
Ολα γκρίζα
Η πολύτιμη
 Οι μπλε σκύλοι