Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 12/13-VI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ: Μόσχα, 11.- Το Πρακτορείον Τας ανακοινοί τα εξής: Το Ανώτατον Δικαστήριον απεφάσισε την στρατιωτικήν καθαίρεσιν και των οκτώ κατηγορουμένων στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένου και του Στρατάρχου Τουχατσέφσκι και την εκτέλεσιν αυτών διά τυφεκισμού.

ΩΜΟΛΟΓΗΣΑΝ: Λονδίνον, 11.- Το Πρακτορείον Ρώϋτερ μεταδίδει εκ Μόσχας πληροφορίας καθ’ ας οι δικαζόμενοι οκτώ στρατιωτικοί ηγέται ωμολόγησαν την ενοχήν των και η καταδίκη αυτών θεωρείται πλέον βεβαία, ως λέγουν αι επίσημοι ανακοινώσεις. Η απόφασις θα είναι ανέκκλητος και δεν υπάρχει πιθανότης να χορηγηθή χάρις υπό της εκτελεστικής εξουσίας. Πολυπληθείς συγκεντρώσεις εργατών εγένοντο εις όλα τα εργοστάσια της Ρωσσίας εναντίον των κατηγορουμένων.

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ: Βερολίνον, 11.- Η σημαντικωτέρα κατηγορία κατά των δικαζομένων είναι, κατά το εκδοθέν ανακοινωθέν, ότι διετήρουν σχέσεις με ξένας Δυνάμεις [Γερμανία] διά του αυτοκτονήσαντος στρατηγού Γκάμαρνικ και των συνεργατών του. Πολλοί των κατηγορουμένων συνελήφθησαν μόλις προ 24 ωρών.

ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ: Μόσχα, 12.- Οι οκτώ καταδικασθέντες χθες υπό του ανωτάτου σοβιετικού δικαστηρίου εις θάνατον ηγέται του στρατού, κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν, εξετελέσθησαν άπαντες σήμερον διά τυφεκισμού. [Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Βασίλι Βασίλιεβις Ούλριχ, ο οποίος προήδρευσε σε πολλές δίκες της περιόδου 1937-1938. Τον είχαν χαρακτηρίσει «βάτραχο με στολή και δακρυσμένα μάτια».]

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Το [ελληνικόν] υπουργείον των Στρατιωτικών «νομίμως εργασθέν, απεφάσισε και προέτεινε την αποστρατείαν εξ όλων των όπλων, Σωμάτων και υπηρεσιών είκοσι ενός ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών και είκοσι πέντε περίπου κατωτέρων».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ