ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12/13-VI-1937

13s2fls

ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ: Μόσχα, 11.- Το Πρακτορείον Τας ανακοινοί τα εξής: Το Ανώτατον Δικαστήριον απεφάσισε την στρατιωτικήν καθαίρεσιν και των οκτώ κατηγορουμένων στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένου και του Στρατάρχου Τουχατσέφσκι και την εκτέλεσιν αυτών διά τυφεκισμού.

ΩΜΟΛΟΓΗΣΑΝ: Λονδίνον, 11.- Το Πρακτορείον Ρώϋτερ μεταδίδει εκ Μόσχας πληροφορίας καθ’ ας οι δικαζόμενοι οκτώ στρατιωτικοί ηγέται ωμολόγησαν την ενοχήν των και η καταδίκη αυτών θεωρείται πλέον βεβαία, ως λέγουν αι επίσημοι ανακοινώσεις. Η απόφασις θα είναι ανέκκλητος και δεν υπάρχει πιθανότης να χορηγηθή χάρις υπό της εκτελεστικής εξουσίας. Πολυπληθείς συγκεντρώσεις εργατών εγένοντο εις όλα τα εργοστάσια της Ρωσσίας εναντίον των κατηγορουμένων.

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ: Βερολίνον, 11.- Η σημαντικωτέρα κατηγορία κατά των δικαζομένων είναι, κατά το εκδοθέν ανακοινωθέν, ότι διετήρουν σχέσεις με ξένας Δυνάμεις [Γερμανία] διά του αυτοκτονήσαντος στρατηγού Γκάμαρνικ και των συνεργατών του. Πολλοί των κατηγορουμένων συνελήφθησαν μόλις προ 24 ωρών.

ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ: Μόσχα, 12.- Οι οκτώ καταδικασθέντες χθες υπό του ανωτάτου σοβιετικού δικαστηρίου εις θάνατον ηγέται του στρατού, κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν, εξετελέσθησαν άπαντες σήμερον διά τυφεκισμού. [Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Βασίλι Βασίλιεβις Ούλριχ, ο οποίος προήδρευσε σε πολλές δίκες της περιόδου 1937-1938. Τον είχαν χαρακτηρίσει «βάτραχο με στολή και δακρυσμένα μάτια».]

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Το [ελληνικόν] υπουργείον των Στρατιωτικών «νομίμως εργασθέν, απεφάσισε και προέτεινε την αποστρατείαν εξ όλων των όπλων, Σωμάτων και υπηρεσιών είκοσι ενός ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών και είκοσι πέντε περίπου κατωτέρων».