Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 10-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ: Χθες την πρωίαν κατέπλευσαν εις τα Φαληρικά ύδατα τα ιαπωνικά καταδρομικά «Ιβάτε» και «Γιαγκούμο» επί των οποίων επιβαίνουν τριακόσιοι Ιάπωνες δόκιμοι εκτελούντες εξάμηνον εκπαιδευτικόν πλουν. Του «Ιβάτε» επιβαίνει ο αντιναύαρχος Κόγκα, κυβερνήτης δε αυτού είναι ο μαρκήσιος Γκόιρα. Του «Γιαγκούμο» επιβαίνει ο πλοίαρχος Ουγάτι. Τα καταδρομικά, άμα τω κατάπλω των, εχαιρέτησαν διά των κεκανονισμένων κανονιοβολισμών την ελληνικήν σημαίαν. Τον χαιρετισμόν ανταπέδωσαν τα ναυλοχούντα εις το Φάληρον ελληνικά πολεμικά. […] Αξιωματικοί των ιαπωνικών σκαφών επεσκέφθησαν εις το υπουργείον Εξωτερικών τον υφυπουργόν κ. Μαυρουδήν. Συμπαθέστατα δεκτοί έγιναν οι Ιάπωνες ναύται οι οποίοι κατέκλυσαν χθες το απόγευμα την πόλιν. [Το «Ιβάτε» σε φωτογραφία του 1933.]

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΠΕΚΙΝΟΥ: Λονδίνον, 9.- Αγγέλλεται εκ Πεκίνου ότι τρεις χιλιάδες Ιάπωνες στρατιώτες εισήλθον εις την πόλιν. Διοικητής της δυνάμεως αύτης είναι ο στρατηγός Καβάμπε, ο οποίος και επεθεώρησε τα στρατεύματα εν τη κεντρική οδώ της συνοικίας των πρεσβειών.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Λονδίνον, 9.- Κατά τηλεγραφήματα του πρακτορείου Ρώυτερ εκ Γιβραλτάρ, το πλήρωμα του ατμοπλοίου «Γαρδελάκι», όπερ προηγουμένως ανήκεν εις Ελληνας εφοπλιστάς και το οποίον προ 15θημέρου συνελήφθη υπό εθνικών [φρανκικών] ισπανικών πολεμικών, αφέθη ελεύθερον εις Αλγεθίρας και έφθασεν εις Γιβραλτάρ. Το ατμόπλοιον μετά του φορτίου καθώς και ο πλοίαρχος εξακολουθούν να κρατούνται εισέτι εις Θέουταν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ