Γιάννης Ελαφρός

Γιάννης Ελαφρός

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο «ομφαλός» των δελφικών ελαιώνων

1--79

Η μελέτη θα προβλέπει παρεμβάσεις σε τρεις τουλάχιστον τομείς: Πρώτον, στην ανάλυση και ανάδειξη της διατροφικής αξίας της ελιάς και του ελαιολάδου Αμφίσσης, μέσω της εξέτασης και πιστοποίησης της χημικής διατροφικής δραστικότητάς τους.