ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα μαλακά οι συνταξιούχοι για τα αδήλωτα αναδρομικά

Στα μαλακά οι συνταξιούχοι για τα αδήλωτα αναδρομικά

Χωρίς πρόστιμο και με «κόφτη» 20% στις κυρώσεις, δηλαδή στους τόκους που επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη καταβολή, θα φορολογηθούν τα ποσά των αναδρομικών συντάξεων που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι από το 2015 έως και το 2018 και δεν είχαν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. 

Πρόκειται για ποσά που αφορούν το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης τα οποία οι συνταξιούχοι εισέπραξαν ως είθισται με καθυστέρηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να αποσταλούν στην εφορία τους είτε ηλεκτρονικά με email ή σε φάκελο μέσω ταχυδρομείου. 

Το θέμα με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, κυρίως αυτά που αφορούν τις καθυστερημένες συντάξεις που λαμβάνουν, ταλανίζει εδώ και χρόνια τους συνταξιούχους και ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας άμεσος τρόπος μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων και της εφορίας έτσι ώστε να γλιτώνουν την ταλαιπωρία αλλά και τους πρόσθετους φόρους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

1. Για αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, για τα οποία εκδίδεται από την 1.1.2020 εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο ή με εκκαθάριση από την εφορία ή μετά  από εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση:

• Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης.  

• Οι κυρώσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίζεται, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον ασφαλιστικό φορέα.

2. Σε περίπτωση που ποσά συντάξεων καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014 έως και 31.12.2018, και αφορούν χρήσεις έως και τις 31.12.2013, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις επίσης δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου, ενώ ταυτόχρονα δεν εφαρμόζεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

3. Η ευεργετική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές ή άλλης μορφής.

4. Για να ενταχθούν οι φορολογούμενοι στη ρύθμιση, θα πρέπει μαζί με την εκπρόθεσμη δήλωση των αναδρομικών ποσών συντάξεων, να υποβάλουν αίτηση για να γλιτώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ και να περιοριστούν οι τόκοι στο 20% του κύριου φόρου. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται κάθε δικαιολογητικό, όπως η απόφαση της συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής, με το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κ.λπ.) από τον ασφαλιστικό του φορέα. Στην περίπτωση που τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα η ετήσια βεβαίωση του φορέα, στην οποία αναφέρονται τα εισοδήματα ανά έτος, ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.