ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδεια και στους πατέρες για δύο μήνες όταν γεννιέται το παιδί

Αδεια και στους πατέρες για δύο μήνες όταν γεννιέται το παιδί

Aδειες και στους πατέρες, μόλις αποκτήσουν παιδί, αλλά και στη συνέχεια, ώσπου να φτάσει αυτό στην ηλικία των 6 ετών, θα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι η αύξηση της άδειας πατρότητας που δίνεται με τη γέννηση του παιδιού, από 2 ημέρες που ισχύει σήμερα, σε τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, σχεδιάζεται η καθιέρωση ειδικής άδειας προστασίας της πατρότητας, διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, κατ’ αντιστοιχία της αντίστοιχης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που είναι διάρκειας 6 μηνών.

Τις σχετικές διατάξεις, που θα περιληφθούν στο εργασιακό νομοσχέδιο και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υπό τη γενική γραμματέα Μαρία Συρεγγέλα.

Πρόκειται για μερική προσαρμογή στην οδηγία 2019/1158 της Ε.Ε., με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα και των δύο γονέων στην άσκηση της γονικής φροντίδας. Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί από 1/7/2021, ενώ ένα κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει 2ετή παράταση, δηλαδή έως 1/7/2023. «Οι πολιτικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, προωθώντας τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών», αναφέρει η οδηγία.

Στην πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφίσει τη σχετική διάταξη αναφέρθηκε προχθές, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Συγκεκριμένα είπε ότι στο εργασιακό νομοσχέδιο, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, θα προβλέπεται επέκταση της υποχρεωτικής άδειας γονέα και στους πατέρες και συγκεκριμένα θα δίνεται δίμηνη άδεια. Ο κ. Πατέλης δείχνει σταθερά ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές, πέραν της κοινωνικής σημασίας τους, συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ετσι, το Γραφείο του Πρωθυπουργού προωθεί τη συγκεκριμένη διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Σήμερα η άδεια μητρότητας, όταν γεννιέται το παιδί, είναι για τη μητέρα 17 εβδομάδες στον ιδιωτικό τομέα και 2 μήνες πριν και 3 μετά τον τοκετό στον δημόσιο τομέα. Για τον πατέρα είναι, όπως προαναφέρθηκε, μόνο δύο ημέρες. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ή άδειας φροντίδας του παιδιού έως 4 μήνες περίπου, της οποίας μπορεί να κάνει χρήση και ο πατέρας, αν δεν κάνει η μητέρα.

Από εκεί και πέρα υπάρχει η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, 6 μηνών, όπως προαναφέρθηκε, η οποία χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Για την περίπτωση αυτή, της ειδικής άδειας, ο πατέρας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος, κάτι που φιλοδοξεί να αλλάξει το νέο νομοσχέδιο, αν και με μικρότερης διάρκειας άδεια.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα στη Γαλλία θεσπίστηκε η αντίστοιχη άδεια πατρότητας, η οποία είναι υποχρεωτική και προβλέπεται ποινή στον εργοδότη που την αρνείται.