ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 2,2 εκατ. κατέγραψε η «Δωδώνη» το 2019, αισιοδοξία για το 2020 παρά την πανδημία

Κέρδη 2,2 εκατ. κατέγραψε η «Δωδώνη» το 2019, αισιοδοξία για το 2020 παρά την πανδημία

Ανοδο κατέγραψε το 2019 η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, σημειώνοντας αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών της όσο και στα καθαρά κέρδη της. 

Η «Δωδώνη», η οποία διατηρεί μονάδες στα Ιωάννινα, στη Θήβα και στην Κύπρο, συνεργάζεται με 5.500 παραγωγούς που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, εξάγοντας τα προϊόντα της σε 50 χώρες. 

Εντός του 2019 ο κύκλος εργασιών της σημείωσε άνοδο 2% και ανήλθε στα 107,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, από 105,7 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 20,9 εκατ. ευρώ, από 20,2 εκατ. ευρώ τη χρονιά που προηγήθηκε. 

Παρότι η εταιρεία διατήρησε σχετικά σταθερές τις τιμές της πρώτης ύλης, σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου, το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου και της εταιρείας ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 19,4% το 2019 έναντι 19,1% κατά την προηγούμενη χρήση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Δωδώνη» διατηρεί θυγατρικές εταιρείες στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, ενώ το 2019 ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα και στην Κύπρο. Ετσι, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, στα οποία περιλαμβάνεται και η επίδραση της «Δωδώνη» Κύπρου, ανήλθαν στα 11,3 εκατ. ευρώ, από 11,1 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας οριακή ανάπτυξη 1%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους κατά τη χρήση του 2019 καταλήγουν σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. ευρώ τη χρονιά που προηγήθηκε. 

Επέκταση σε νέες αγορές

Βασική επιδίωξη της διοίκησης, όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρονιάς, είναι η είσοδος και η επέκταση του ομίλου σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η παραγωγή και η συσκευασία νέων προϊόντων για τους πελάτες, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση και στις τάσεις της αγοράς, καθώς και η βελτίωση και επέκταση των παραγωγικών δομών. 

Οσον αφορά τη φετινή χρονιά και την επίδραση της COVID-19 στη δραστηριότητα της γαλακτοβιομηχανίας, η διοίκηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή αναμένεται να είναι μικρής διάρκειας, απορροφήσιμη από τη συνήθη λειτουργία, και δεν θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξής της. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πωλήσεις το 2020 διατηρούν μια θετική πορεία, με κυρίαρχους κωδικούς τη φέτα ΠΟΠ «Δωδώνη», που είναι πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα, και το στραγγιστό κλασικό γιαούρτι, που βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις στη λιανική αγορά. 

Παράλληλα, αναμένονται διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης πωλήσεων το 2020, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πανδημία δεν επηρέασε αρνητικά τη δραστηριότητα της γαλακτοβιομηχανίας. Η ενδυνάμωση της γκάμας των προϊόντων και κυρίως της κατηγορίας του γιαουρτιού αποτελεί βασικό στόχο της «Δωδώνη», ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται και νέο λανσάρισμα.