ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μητρώο αποκτούν και επίσημα οι εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις

Μητρώο αποκτούν και επίσημα οι εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις

Την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece, η οποία λειτουργεί ως μητρώο για την καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίασης του Elevate Greece, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αφορά το μισθολογικό κόστος των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Βασικό έργο της εν λόγω πλατφόρμας είναι η χαρτογράφηση του λεγόμενου εγχώριου οικοσυστήματος, η παρακολούθηση της πορείας τους, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των startups καθώς και η προσέλκυση επενδυτών. Στο εν λόγω μητρώο δεν μπορούν να ενταχθούν όλες οι εταιρείες παρά μόνο όσες πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. 

Δικαίωμα λοιπόν εγγραφής έχουν επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε. ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται ωστόσο μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ. Επίσης, οι εταιρείες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί οκτώ χρόνια λειτουργίας από τη σύστασή τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο, να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. 

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και εποπτείας του μητρώου των νεοφυών επιχειρήσεων ελέγχει και εξακριβώνει εάν η επιχείρηση πληροί δύο βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό της καινοτομίας και της δυνατότητας ταχείας ανάπτυξης των πωλήσεών της (scalability). Προβλέπονται ωστόσο fast track διαδικασίες ένταξης στο μητρώο  για όσες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη από επενδυτικά κεφάλαια (venture capitals), ή όσες εταιρείες αποτελούν τεχνοβλαστούς ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το ίδιο ισχύει και για όσες έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Horizon 2020 ή έχουν κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Παράλληλα, έχουν νομοθετηθεί ρυθμίσεις οι οποίες παρέχουν κίνητρα σε επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους. Πρόκειται ουσιαστικά για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων προς φυσικά πρόσωπα-angel investors, βάσει των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα όσων από αυτούς επενδύουν σε startups του Elevate Greece το 50% της εισφοράς τους σε αυτές. Eπίσης, κίνητρα δίνονται και στις ίδιες τις εταιρείες για επενδύσεις στο κλάδο της Ερευνας και Ανάπτυξης (E&A), καθώς προβλέπεται η αύξηση (υπερτριπλασιασμός) του ποσοστού υπερέκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε E&A, από το 30% που ήταν μέχρι σήμερα, στο 100%. 

Τα εν λόγω κίνητρα αναμένεται να ενισχύσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε μία περίοδο, κατά την οποία πολλές από αυτές, έχουν κατορθώσει να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια από εγχώρια και ξένα funds. Παρά τη συγκυρία του κορωνοϊού αλλά και το πλήγμα που υπέστησαν όσες τεχνολογικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, έξι νεοφυείς επιχειρήσεις άντλησαν το διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 82,2 εκατ. δολ., όταν πέρυσι, διοχετεύθηκαν όλη τη χρονιά περίπου 150 εκατ. ευρώ από τους επενδυτές σε νεοφυείς επιχειρήσεις.