ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με έκπτωση η αποπληρωμή των κρατικών δανείων

Με έκπτωση η αποπληρωμή των κρατικών δανείων

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου έχει επιβληθεί τοπικό lockdown ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, στο νέο πακέτο στήριξης των «κόκκινων» περιοχών του υγειονομικού χάρτη προβλέπεται ότι στην 4η επιστρεπτέα προκαταβολή, που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, θα αποπληρώσουν το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα λάβουν. 

Επίσης, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και μετά για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της 4ης επιστρεπτέας προκαταβολής που θα ξεκινήσει. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να θέτουν το προσωπικό σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Κάθε εργαζόμενος που θα τίθεται σε αναστολή θα λαμβάνει ποσό 534 ευρώ. Ειδικότερα, το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ορίζει:

Αναστολές συμβάσεων

Για τις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο», δηλαδή στο επίπεδο 4, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου) μπορούν να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 14 ημέρες, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα και έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της περιφερειακής ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ. Επίσης, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.

Αναστολή ΦΠΑ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ, που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

Μείωση ενοικίου

Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και στους ανωτέρω εργαζομένους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Στην 4η επιστρεπτέα προκαταβολή, που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιοχές όπου έχει επιβληθεί τοπικό lockdown, δεν επιστρέφεται το 50% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες τρεις επιστρεπτέες η κυβέρνηση έδινε τη δυνατότητα επιστροφής του 70% της ενίσχυσης εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το 2019 ή 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό για ένα χρόνο.

Τραπεζικά δάνεια

Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών.

Τέλος, για τα επίπεδα 1, 2 και 3 ισχύει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους κλάδους (εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και λοιποί πληττόμενοι κλάδοι). Επιπλέον, ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που έχουν μείωση τζίρου η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή.

Ακόμη, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.