ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Goldman μειώνει τις τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές

H Goldman μειώνει τις τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές

Το 2021 θα είναι ένα έτος μετασχηματισμού για τις ελληνικές τράπεζες, κατά το οποίο οι περισσότερες θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τιτλοποιήσεων, με αποτέλεσμα να έχουν έκτακτο αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία και στην κεφαλαιακή τους θέση, αλλά σημαντική βελτίωση στους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων και πτώση στο κόστος του κινδύνου (CoR). Αυτό επισημαίνει η Goldman Sachs σε νέα έκθεσή της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ενόψει και των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, όπου μειώνει τις τιμές-στόχους που διατηρούσε για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά 20% σε μέσο όρο, καθώς, όπως εξηγεί, προχώρησε σε αλλαγή της μεθοδολογίας της, διευρύνοντας τον ορίζοντα των προβλέψεών της για τα μεγέθη τους από τα δύο στα τέσσερα χρόνια, και έως το 2024.

Η αμερικανική τράπεζα αν και μειώνει, όπως προαναφέρθηκε, τις τιμές-στόχους, δίνοντας σύσταση «αγοράς» μόνο για την Alpha Bank (τιμή-στόχος 0,95 ευρώ) και «ουδέτερη» σύσταση για τις Eurobank (0,53 ευρώ), Εθνική (1,53 ευρώ) και Πειραιώς (0,95 ευρώ), ωστόσο βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτά διαμορφώνονται στο 25% για την Εθνική, στο 27% για την Πειραιώς, στο 35% για την Eurobank και στο 69% για την Alpha Bank. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε σχετική της έκθεση για την Eurobank, η Deutsche Bank τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 0,68 ευρώ, δίνοντας περιθώριο ανόδου 72% και σύσταση «διακράτησης».

Οπως επισημαίνει η Goldman, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ποιότητα του ενεργητικού, στα βασικά έσοδα και στις προοπτικές του επόμενου διαστήματος, ενώ αναμένει πως η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα μέτρα μείωσης των NPEs, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων, στην απόδοση της ποιότητας του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μορατόριουμ) και στις επικαιροποιήσεις των προοπτικών ή/και της υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων.

Η ανάκαμψη των βασικών εσόδων που αναμένεται στο γ΄ τρίμηνο και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (CoR) δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την έλλειψη εσόδων από συναλλαγές καθώς και άλλων κερδών, όπως σημειώνει. Πιο αναλυτικά, η Goldman Sachs προβλέπει ότι σε επίπεδο τριμήνου και έτους τα βασικά έσοδα θα βελτιωθούν κατά 1%, κυρίως λόγω της αύξησης στις προμήθειες (+4% σε επίπεδο τριμήνου), με τα κέρδη από τόκους να παραμένουν σταθερά λόγω της στήριξης από τις εγγυήσεις δανείων που έχουν δοθεί, το πρόγραμμα φθηνής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO 3) και τις καταθέσεις, που εξισορροπούν τα χαμηλότερα περιθώρια δανεισμού και την πίεση από τις μειώσεις των NPEs.

Επίσης, η Goldman Sachs προβλέπει πτώση 14% στα προ προβλέψεων κέρδη σε επίπεδο τριμήνου (και πτώση 7% σε ετήσια βάση), λόγω των χαμηλότερων κερδών από συναλλαγές και άλλων εσόδων (-57% σε επίπεδο τριμήνου και -51% ετησίως) και τα γενικά σταθερά κόστη (+1% σε τριμηνιαία βάση, -7% ετησίως). Για το σύνολο του κλάδου εκτιμά ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα θα είναι 32% χαμηλότερο σε επίπεδο τριμήνου και 20% χαμηλότερο σε επίπεδο έτους. Τέλος, εκτιμά πως και οι προβλέψεις θα μειωθούν μετά τις σχετικές με την COVID-19 εμπροσθοβαρείς δράσεις στο πρώτο εξάμηνο, υποθέτοντας ότι η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού στο τρίμηνο, δεδομένων των μέτρων στήριξης που έχουν δοθεί, θα είναι περιορισμένη.