Ψηφιοποίηση του κράτους με έργα άνω των 6 δισ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιοποίηση του κράτους με έργα άνω των 6 δισ.

ψηφιοποίηση-του-κράτους-με-έργα-άνω-τω-561182431

Την… ανασύσταση του ελληνικού κράτους υπόσχεται η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σήμερα. Πρόκειται για το 340 σελίδων σχέδιο νόμου, που συνέταξαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος και ο υπουργός Κ. Πιερρακάκης, και περιλαμβάνει περίπου 450 έργα με ορίζοντα υλοποίησης το 2025. 

Μέσω των εν λόγω παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν από τη ανάπτυξη δικτύου 5G και την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών μέχρι τη δημιουργία πλατφόρμας τεχνικής νοημοσύνης, επιδιώκεται να αξιοποιηθούν τα κεφάλαια ύψους 6,4 δισ. ευρώ, το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού που έχει επεξεργαστεί η «Κ»;

Παρεμβάσεις σε έξι στρατηγικούς άξονες (συνδεσιμότητα, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καινοτομία, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών) που αφορούν κάθε είδους κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα επί ξηράς και… αέρος. Δεν πρόκειται για υπερβολή, καθώς ένα από τα 450 έργα αφορά την ανάπτυξη συστοιχίας μικροδορυφόρων που θα εξυπηρετούν εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και γεωεπισκόπησης για χρήση σε τομείς όπως οι κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες, η χαρτογραφία, η ναυτιλία, η γεωργία ακριβείας, η τοπογραφία και η πολεοδομία. 

Η βίβλος κατηγοριοποιεί τα προτεινόμενα έργα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, για την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται διάστημα έως δώδεκα μηνών ή άνω του ενός χρόνου, αντίστοιχα. Περιγράφει ακόμη τον οδικό χάρτη, τα βήματα που προβλέπονται από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση ενός έργου, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για την πρόοδο του κάθε έργου που θα υλοποιούν φορείς του Δημοσίου.

Η βίβλος έχει στο επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής πύλης (Gov.gr), της ευρυζωνικότητας με συνολικά 15 έργα, όπως η ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και της κυβερνοασφάλειας. 

Οικονομία

Για τον τομέα της οικονομίας προβλέπονται 25 έργα, όπως η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης νέου ενιαίου πλαισίου διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξίας ακινήτων, πληροφοριακού συστήματος απαλλοτριώσεων και διαχείρισης δημοσιονομικών ελέγχων.

Για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης προβλέπονται 17 έργα, όπως η αναβάθμιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), η αναβάθμιση της πλατφόρμας διαχείρισης αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και η διαχείριση υποθέσεων εγγυητικών επιστολών για ναυτιλιακές.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων ορίζονται έξι έργα που περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση του συνόλου των δημόσιων υπηρεσιών προς τις εταιρείες, με στόχο το σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων απέναντι στη διοίκηση, τα επιμελητήρια, τα ασφαλιστικά ταμεία και εν γένει το Δημόσιο να πραγματοποιείται ψηφιακά. Επίσης, τη δημιουργία του προγράμματος ΚΕΠ-Plus μέσω του οποίου επιδιώκεται η στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής. Υπολογίζεται ότι μόνο το 2% των επιχειρήσεων της χώρας χρησιμοποιούσε τη βιομηχανική τεχνολογία ρομπότ το 2018.

Απασχόληση

Για την ενίσχυση της εργασίας προβλέπονται 32 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει δυσκολία ως προς τη μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων, με μόλις το 53% των πεδίων να συμπληρώνεται μέσω λιστών επιλογής (το υπόλοιπο 47% συμπληρώνεται ελεύθερα). Προβλέπεται επίσης η δημιουργία μηχανισμού πλήρους ψηφιοποίησης του χρόνου εργασίας και η διαλειτουργικότητα του «Εργάνη» και του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της ασφάλισης ΟΠΣ ΕΦΚΑ. Σήμερα τα δύο αυτά συστήματα δεν «επικοινωνούν», με αποτέλεσμα η πληροφορία η οποία αφορά την ασφάλιση να καταχωρίζεται πρωτογενώς στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπεται η δημιουργία ενιαίας πύλης πληροφορίας, για όλα τα προγράμματα ανά την επικράτεια για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας, στο υπουργείο Εργασίας.

Περιλαμβάνονται επίσης η υλοποίηση συστήματος αυτόματης διαδικασίας εγγραφής επιδόματος ΟΑΕΔ, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος e-ΕΦΚΑ και η περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας «Ατλας» –λειτουργεί η α΄ φάση– με στόχο τη διεκπεραίωση του 85% των αιτήσεων σύνταξης. Η θέση σε λειτουργία της δεύτερης (συντάξεις αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών), τρίτης (συντάξεις γήρατος μισθωτών Δημοσίου και μηχανικών) και τέταρτης (συντάξεις γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον Τύπο) προβλέπονται για τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2021, αντίστοιχα. 

Τουρισμός

Για τον τουρισμό καθορίζονται 14 έργα, όπως η δημιουργία εφαρμογής «COVID-19 travel safe app» για τη συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 ανά περιφέρεια-προορισμό· επίσης, η δημιουργία πλατφόρμας γαστρονομικού χάρτη, το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας και η ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων.

Περιβάλλον

Για το περιβάλλον και την ενέργεια προβλέπονται 28 έργα. Σε αυτά ανήκουν η ψηφιακή αποτύπωση του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου της χώρας και των συμβάντων δασικών πυρκαγιών, η ηλεκτρονική αδειοδότηση υδροληψιών, η δημιουργία συστήματος επιτήρησης δασών, η εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού, η ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το εθνικό κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση πολεοδομικού αρχείου και η αναβάθμιση εξοπλισμού κέντρου δεδομένων (Data Center) και εφεδρικού κέντρου δεδομένων (Disaster recovery center) κτηματολογίου.

Μεταφορές

Στις υποδομές και μεταφορές περιγράφονται 23 έργα, όπως η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης και της μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης αδειών υδατοδρομίων, η απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου, η δημιουργία δικτύου 5G στους αυτοκινητοδρόμους, η δημιουργία ηλεκτρονικών διοδίων και η πιλοτική ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων (υπόγειων, είτε υπέργειων είτε καμερών). 

Δικαιοσύνη

Για τη Δικαιοσύνη σχεδιάζονται 28 έργα, όπως η αναβάθμιση συστήματος τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων, η παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα, η ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αφερεγγυότητας, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα υποθηκοφυλακεία και ο ανασχεδιασμός της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ναυτιλία 

Για τη ναυτιλία προκρίνονται 11 έργα (π.χ. πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, πληροφοριακό σύστημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών), ενώ συνολικά 12 έργα σχεδιάζονται για την εξωτερική πολιτική και τη μετανάστευση.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή