ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα η εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας

Στη δημοσιότητα η εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας

Στη δημοσιότητα δόθηκε τη Δευτέρα, η εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας για την περίοδο 2020-2025, ύστερα από την υπογραφή από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη της σχετικής απόφασης. Η άμεση αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την κυβερνοασφάλεια της χώρας κρίθηκε αναγκαία λόγω των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων και της αυξημένης χρήσης των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ειδικά εν μέσω πανδημίας.

Η εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας για την περίοδο 2020-2025 περιλαμβάνει μέτρα με στόχο τον περιορισμό του εύρους των περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα κρίσιμων υποδομών και να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την ασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων. Εχει επίκεντρο πέντε στρατηγικούς πυλώνες παρέμβασης, το λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών, την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, την προσέλκυση επενδύσεων και την προαγωγή της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης.

Οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής εξειδικεύονται σε λεπτομερές πλαίσιο δράσεων με δεκαπέντε ειδικούς στόχους και περισσότερες από 50 δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια φορέων του Δημοσίου, τη διαμόρφωση πλαισίου προαγωγής αριστείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τον σχεδιασμό της αποτίμησης κινδύνου, την ενδυνάμωση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη λήψη μέτρων για τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, όπως και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης.

Η εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας προβλέπει την αξιοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), όπως και την παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα ασφαλείας. Περιλαμβάνει την υιοθέτηση εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης που θα αποτελεί ουσιαστικά οδηγό για την αντιμετώπιση συμβάντων που κρίνονται ως σοβαρές διαταράξεις για τις παρεχόμενες από τους φορείς υπηρεσίες και υπάγεται στη σφαίρα της διαχείρισης κρίσεων. Το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται για την αντιμετώπιση συμβάντων τα οποία προκαλούν σοβαρή διατάραξη στην παροχή υπηρεσιών από τους φορείς, ή θέτουν σε κίνδυνο την εν γένει παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια σειράς ενεργειών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, όπως ο ορισμός των κρίσιμων υποδομών της χώρας και του πλαισίου υποχρεώσεών τους, η αναβάθμιση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας σε Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οργάνωση και συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών σε ασκήσεις ετοιμότητας, η χρήση προηγμένων συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων.