ΕΡΕΥΝΑ

Επιφυλακτικοί για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιφυλακτικοί για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Η υγεία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν, για τους Ελληνες, τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Vodafone.

Ειδικότερα, η έρευνα που ανέθεσε στην Kantar το Ινστιτούτο Vodafone φανερώνει την ευρεία υποστήριξη των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Τι φανερώνουν τα βασικότερα ευρήματα; Οτι οι Ελληνες πολίτες γνωρίζουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να διαχειριστούν την ανάκαμψή τους. Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, οι Ελληνες πολίτες θεωρούν ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα θα πρέπει κατεπειγόντως να υποστηρίξει τον τομέα της υγείας και να εστιάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (93%) και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (92%), ενώ κατατείνουν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα είναι θέματα «κλειδιά» για την επιστροφή στην ανάκαμψη.

Ωστόσο, παρότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ευθυγραμμίζονται με αυτές των Ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης διοχετεύεται στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, το κοινό εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης.

Οι Ελληνες μαζί με τους Γερμανούς και τους Ούγγρους ανήκουν στους πλέον επιφυλακτικούς πολίτες στην Ευρώπη, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενας στους δύο Ελληνες εκφράζει επιφυλάξεις για το εάν τα χρήματα θα φτάσουν στους τομείς στους οποίους είχε αρχικά προγραμματιστεί να διοχετευθούν. Δηλαδή αν θα στηρίξουν σχήματα για τη διάσωση επιχειρήσεων και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα 3/4 των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με το 42% και το 33% των ερωτηθέντων να ζητεί αυστηρούς και πιο ευέλικτους όρους, αντίστοιχα.

«Η έρευνα Digitising Europe Pulse υπογραμμίζει ότι οι πολίτες περιμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις να επιλύσουν την οξεία υγειονομική και οικονομική κρίση και υποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν στην ευρυζωνικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι οι φωνές των πολιτών θα ακουστούν, ενόσω οι πόροι κινούνται προς αξιολόγηση και κατανομή», δήλωσε ο Inger Paus, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Vodafone.

«Οι πολίτες θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ανάκαμψης της Ευρώπης. Οι πολίτες επίσης αναγνωρίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα βγει από την κρίση ισχυρότερη, και μέσω των πόρων ανάκαμψης της Ε.Ε.», σημείωσε ο Joakim Reiter, διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων του ομίλου Vodafone.