ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εργα 1 δισ. ευρώ για ΑΠΕ από τη συμμαχία ΔΕΗ – RWE

Εργα 1 δισ. ευρώ για ΑΠΕ από τη συμμαχία ΔΕΗ – RWE

Με τη συμμετοχή της ΔΕΗ με άδειες φωτοβολταϊκών και της RWE με μετρητά θα ξεκινήσει η συνεργασία των δύο εταιρειών στην εγχώρια αγορά των ΑΠΕ, η οποία δρομολογήθηκε με το MoU που υπέγραψαν τον περασμένο Μάρτιο στο Βερολίνο και επισφραγίστηκε με την κατ’ αρχήν συμφωνία τους, που οριστικοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και εγκρίθηκε προχθες ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕH. Στόχος της συνεργασίας είναι οι δύο εταιρείες να αναπτύξουν από κοινού έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 2 GW, για τα οποία θα επενδυθούν κεφάλαια κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Κατά την ανάπτυξη των έργων αναμένεται να δημιουργηθούν περί τις 1.000 θέσεις εργασίας.

Oι δύο εταιρείες θα συστήσουν μέχρι το καλοκαίρι ένα joint venture (JV) στο οποίο θα συμμετέχουν οι θυγατρικές τους, ΔΕΗ Ανανεώσιμες και RWE Ανανεώσιμες (RWER), με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα.

Οι βασικοί όροι της συνεργασίας προβλέπουν:

• Εισφορά μετόχων: για τη σύστασή του, στο JV θα εισφερθούν άδειες μέχρι 1 GW στην περιοχή του ορυχείου Αμυνταίου, εκ μέρους της ΔΕΗΑΝ, και χρήματα, αρχικά, εκ μέρους της RWER, η οποία επιπρόσθετα υποχρεούται να εισφέρει ή να υποδείξει προς εξαγορά έως 1 GW. Η αποτίμηση της αξίας των αδειών της ΔΕΗ θα γίνει από ανεξάρτητο εκτιμητή. H συμφωνία προβλέπει πέναλτι για την RWER  της τάξης των 20.000 ευρώ ανά μεγαβάτ στην περίπτωση που δεν εισφέρει έργα 400 MW στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του JV.

• Ποσοστά συμμετοχής μετόχων: αρχικά προβλέπεται ότι η RWER θα είναι μέτοχος του JV με 51% με αποκλειστικό έλεγχο και η ΔΕΗΑΝ με 49%. Μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας η ΔΕΗΑΝ θα μπορεί να ελέγχει και να ενοποιεί πλήρως έργα αντίστοιχα του μεριδίου συμμετοχής της στο JV.

• Tα μέρη μοιράζονται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους όλα τα λειτουργικά κόστη του JV, ενώ συμφωνούν να διαπραγματευτούν το κόστος μίσθωσης γης από τη ΔΕΗ με όρους αγοράς.

• Οι μέτοχοι συμφωνούν ότι το JV θα πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον αγοραστή που του παρέχει τους καλύτερους όρους. Πρόθεση είναι η ΔΕΗ να μπορεί να είναι ένα δυνητικός αγοραστής.

• Χρηματοδότηση: θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατές χρηματοδοτικές επιλογές, που περιλαμβάνουν πρωτίστως τραπεζικό δανεισμό αλλά και χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και πιθανές επιχορηγήσεις.

• Επανάκτηση αδειών που εισφέρθηκαν: μέχρι την ημερομηνία που αντιστοιχεί μεταξύ της έκδοσης άδειας εγκατάστασης για ένα έργο πλέον των έξι μηνών και της ίδρυσης του JV πλέον των 12 μηνών, το μέρος που δεν εισέφερε άδειες δύναται να απαιτήσει από το μέρος που τις εισέφερε να επανακτήσει τις άδειες.

• Δεν υφίσταται αποκλειστικότητα για τη ΔΕΗΑΝ αλλά υφίσταται για την RWER μέχρι την εισφορά εκ μέρους της αδειών ισχύος 1 GW.

H συμφωνία αναμένεται να επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ στις ΑΠΕ και να βάλει την επιχείρηση στον χάρτη της ενεργειακής μετάβασης που συντελείται παγκοσμίως. Η RWE συγκαταλέγεται στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως από άποψη εγκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ. Για μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έκανε λόγο προ ημερών ο εκπρόσωπος της RWE στην Ελλάδα Γιώργος Πατεράκης. Για την RWE, η χώρα μας «αποτελεί στρατηγικό επενδυτικό στόχο, καθώς χρειάζεται επενδύσεις υψηλής αξίας, ενώ η στρατηγική της απολιγνιτοποίησης αποτελεί τον κύριο πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση», δήλωσε ο κ. Πατεράκης σε πρόσφατη εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.