Χαμηλότερο του μέσου όρου της Ε.Ε. το πλήγμα στην απασχόληση

Χαμηλότερο του μέσου όρου της Ε.Ε. το πλήγμα στην απασχόληση

1' 46" χρόνος ανάγνωσης

O τουρισμός βύθισε το ΑΕΠ των χωρών που εξαρτώνται από αυτόν το 2020, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως έδειξαν στοιχεία της Eurostat, τα οποία κατέταξαν την Ελλάδα στην 4η χειρότερη θέση συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην 3η στην Ευρωζώνη για την προηγούμενη χρονιά.

Σχετικά καλύτερες ήταν οι ελληνικές επιδόσεις στην απασχόληση, όπου η μείωση ήταν χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ηταν όμως πολύ μεγαλύτερη υπολογιζόμενη σε ώρες εργασίας, κάτι που δείχνει ενδεχομένως τη μεγάλη έκταση των αναστολών εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2020 τη μεγαλύτερη ύφεση είχε η Ισπανία με 11%, με δεύτερη την Ιταλία, με 8,9% και τρίτη την Κροατία με 8,4%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 8,2%, η Γαλλία με 8,1%, η Πορτογαλία με 7,6% και η Μάλτα με 7%. 

Στην καλύτερη θέση η Ιρλανδία, που αύξησε το ΑΕΠ της κατά 3,4% και η Λιθουανία, με ύφεση μόλις 0,8%. Κατά μέσον όρο στην Ε.Ε.-27 η ύφεση διαμορφώθηκε στο 6,2% και στην Ευρωζώνη στο 6,6%.

Το τέταρτο τρίμηνο, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, που ήταν η δεύτερη χειρότερη επίδοση, μετά την Ισπανία, στην οποία σημειώθηκε πτώση 9,1%.

Η Ελλάδα είχε σχετικά καλή επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το τρίτο: το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 2,7% και κατέλαβε μαζί με την Κροατία την τρίτη καλύτερη θέση, μετά τη Ρουμανία και τη Μάλτα. 

Στην απασχόληση, το 2020 η Ελλάδα εμφανίζει μείωση κατά 1,3%, όταν η μείωση στην Ευρωζώνη ήταν 1,6% και στην Ευρωπαϊκή Ενωση1,5%. Ειδικότερα, κατά το τέταρτο τρίμηνο, η μείωση της απασχόλησης ήταν 1,5%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση η μείωση ήταν 1,6% και στην Ευρωζώνη 1,9%.

Ωστόσο, υπολογιζόμενη σε ώρες εργασίας, η απασχόληση στην Ελλάδα είχε κατακόρυφη πτώση. Συνολικά, το 2020 ήταν μειωμένη κατά 11,1%, έναντι μέσου όρου μείωσης στην Ευρωζώνη 7,7% και στην Ευρωπαϊκή Ενωση 6,3%. 

Ειδικά το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση σε ώρες εργασίας μειώθηκε κατά 9,8% στην Ελλάδα, που κατέλαβε έτσι τη δεύτερη χειρότερη θέση, με την Αυστρία στην πρώτη θέση, με μείωση ωρών απασχόλησης κατά 10,2%.