ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν κατά 23% τα κέρδη της Cenergy

Αυξήθηκαν κατά 23% τα κέρδη της Cenergy

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας και ιστορικά χαμηλό δανεισμό κατέγραψε το 2020 η Cenergy Holdings, επιδεικνύοντας εξαιρετικές αντοχές σε μια δύσκολη χρονιά που τη σημάδεψε η πανδημία COVID-19. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ (αύξηση 13% σε ετήσια βάση), ενώ ο δανεισμός μειώθηκε κατά 183 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα των 331 εκατ. ευρώ, με τις επενδύσεις την ίδια χρονιά να έχουν αυξηθεί στα 65 εκατ. ευρώ, από 53 εκατ. ευρώ το 2019, χρηματοδοτούμενες στο σύνολό τους από την κερδοφορία της εταιρείας. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 24%) και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 23%). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2020 ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Η εταιρεία έχει επιτύχει μια σχέση μόχλευσης κάτω από 4, όταν δύο χρόνια πριν ήταν στο 7. Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παραμένει η προστασία και η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία, μόνο για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την αδιάλειπτη λειτουργία της παραγωγής της εξαιτίας της COVID-19, δαπάνησε το 2020 περί το 1,8 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε το 2020 σε 908 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ζήτηση και τον αντίκτυπο των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Αντιθέτως, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση, στα 102 εκατ. ευρώ. 

Ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε αύξηση των λειτουργικών κερδών για δεύτερο συνεχόμενο έτος, από 35 εκατ. ευρώ το 2018 σε 65 εκατ. ευρώ το 2019, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ το 2020 και καλύπτοντας την κάμψη του κλάδου σωλήνων χάλυβα (22 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2019). Συνολικά, το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε περαιτέρω σε 11,2% έναντι 9,4% για το 2019, πιστοποιώντας την επιτυχημένη στρατηγική εστίασης σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, καθώς οι αγορές ενέργειας κλονίστηκαν έντονα από την ιστορική πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το μεικτό κέρδος της «Σωληνουργεία Κορίνθου» μειώθηκε στα 23,9 εκατ. ευρώ το 2020 (από 31,8 εκατ. ευρώ το 2019) και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ακολούθησε, υποχωρώντας στα 21,7 εκατ. ευρώ (26,8 εκατ. ευρώ το 2019). Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο κλάδος να καταγράψει οριακά κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ για το 2020, σε σύγκριση με 4,0 εκατ. ευρώ το 2019.

Καθώς η αγορά των υποδομών για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων υποχωρεί, η «Σωληνουργεία Κορίνθου» αναζητάει συνέργειες στις νέες τεχνολογίες μεταφοράς υδρογόνου. Η διοίκηση της Cenergy βλέπει χώρο στα έργα ενεργειακής μετάβασης, όπου πρωταγωνιστεί διεθνώς η «Ελληνικά Καλώδια», και για τη «Σωληνουργεία Κορίνθου». Για παράδειγμα στα έργα των υπεράκτιων αιολικών, προσανατολίζεται στην παροχή συνολικών λύσεων, όπου η «Σωληνουργεία Κορίνθου» θα μπορούσε να εγκαθιστά τους πυλώνες.