Στα 38 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης τη διετία 2020-2021

Στα 38 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης τη διετία 2020-2021

2' 40" χρόνος ανάγνωσης

Στα 38 δισ. ευρώ (24 δισ. το 2020 και 14 δισ. το 2021) θα ανέλθουν τα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τη διετία 2020-2021, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας κατά την ανακοίνωση των πρόσθετων παρεμβάσεων για τον μήνα Απρίλιο.

Οπως είπε ο υπουργός, η παράταση της πανδημίας αποτελεί –από κάθε πλευρά– δυσάρεστη εξέλιξη, με δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους, ενώ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι για όσο διάστημα χρειαστεί, η κυβέρνηση θα διατηρήσει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Οι παρεμβάσεις για τον μήνα Απρίλιο ανέρχονται στο ποσό του 1 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογιστούν η επιστρεπτέα προκαταβολή 7 που θα ξεκινήσει το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα και το πρόγραμμα παγίων δαπανών ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» γα τις επιχειρήσεις. Mηδενικά και «κουρεμένα» ενοίκια, αποζημίωση ειδικού σκοπού, δώρο Πάσχα στους εργαζομένους σε αναστολή, το οποίο θα υπολογιστεί βάσει των 534 ευρώ, περιλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Ειδικότερα, το πακέτο μέτρων για τον Απρίλιο περιλαμβάνει:

• Για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών από φόρους και εισφορές. Η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, το μέτρο θα ισχύσει για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα έως τα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

• Μηδενικά ενοίκια για τις κλειστές επιχειρήσεις και τον Απρίλιο. Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος.

• Για τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

• Συνεχίζεται και τον Απρίλιο η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40% για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου.

Αποζημίωση ιδιοκτητών
• Καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του δεύτερου δεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

2. Ο εκμισθωτής – νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

3. Ο μισθωτής – επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

4. Ο μισθωτής – εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

5. Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο. Οπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

«Πάγωμα» επιταγών
• Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη –σε κάθε αξιόγραφο– ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021.

Αντίστοιχα, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ για τους κομιστές αξιογράφων, βάσει κριτηρίων.