ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 70 εκατ. δρομολογεί ο όμιλος Quest το 2021

Επενδύσεις 70 εκατ. δρομολογεί ο όμιλος Quest το 2021

Στα 70 εκατ. ευρώ θέτει ο όμιλος Quest τον πήχυ των επενδύσεων για το 2021 έναντι του 2020, οπότε το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών ανήλθε σε 26 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της εισηγμένης, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Απ. Γεωργαντζή, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών, ποσό 25 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει κεφάλαιο κίνησης σε σχέση και με την απόκτηση της «Γ.Ε. Δημητρίου», 18 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για τη δημιουργία του νέου κέντρου διαλογής της ACS στον Ελαιώνα, 8 εκατ. ευρώ θα απορροφηθούν από την Cardlink, ενώ 6 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο ενέργειας του ομίλου. Επίσης, τρία έως τέσσερα εκατ. ευρώ αφορούν λειτουργικές δαπάνες της Quest και 8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε νέες καθετοποιημένες επενδύσεις. Οπως ανέφεραν οι επικεφαλής της Quest, το 85% των νέων επενδύσεων αφορά νέους τομείς δραστηριότητας του ομίλου.

Κατά τη φετινή χρονιά, η Quest εκτιμά ότι τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία θα είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το 2020, εμφανίζοντας υψηλούς μονοψήφιους και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, με τον όμιλο να διαθέτει ρευστότητα και πιστωτικές γραμμές 170 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τις συζητήσεις για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Cardlink, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, οι επικεφαλής της Quest σημείωσαν ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του εν λόγω τομέα (fintech) απαιτούν επενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή, εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές επιλογές, όπως η απόκτηση στρατηγικού εταίρου. Η συγκεκριμένη θυγατρική κατά το 2020 εμφάνισε αύξηση πωλήσεων (3,6%), αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-28,2%), που οφείλεται, κατά βάση, στην ανανέωση της συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018-2020 και μειωμένες τιμές στη νέα πενταετή διάρκειά της (2020-2024).

Για την ACS, ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Απόστολος Γεωργαντζής σημείωσε ότι, όταν υπάρχει σε εφαρμογή lockdown, το κόστος αυξάνεται και το περιθώριο κέρδους συρρικνώνεται, ενώ προοπτικές δημιουργούνται λόγω της στροφής στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία ταχυμεταφορών, κατά το δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο του 2020 (δηλαδή κατά τις περιόδους του lockdown), είχε συνολικά έκτακτες δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και της μεγάλης αυξομείωσης των όγκων που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων.
Κατά τη χρήση του 2020, ο όμιλος Quest εμφάνισε πωλήσεις 721 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ύψους 60 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 35,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 16,3 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένα κατά 97% συγκριτικά με το 2020.