ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαϊκές αγορές με ντελίβερι και διαφάνεια

Λαϊκές αγορές με ντελίβερι και διαφάνεια

Τέλος στα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς που συντηρούσε το σύστημα χορήγησης αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης με το σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις και από μερίδα βουλευτών της συμπολίτευσης, καθώς είναι κοινό μυστικό ότι το σύστημα χορήγησης αδειών στις λαϊκές αγορές αποτελούσε γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και η διαφάνεια προς όφελος του καταναλωτή, καθώς πλέον όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα πρέπει να ενημερώνουν το πρωί την πλατφόρμα e-Καταναλωτής για την τιμή εκκίνησης και τη διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων τους.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

• Προκηρύσσονται άδειες με αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης, οι οποίες έχουν καθοριστεί εξαρχής με τοπογραφικό διάγραμμα από τους φορείς λειτουργίας της κάθε αγοράς. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι θα μπει τέλος στον άναρχο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε σημαντικό βαθμό έως τώρα οι λαϊκές αγορές, όπου υπάρχουν πωλητές με άδειες αλλά χωρίς θέσεις.

• Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ως ηλεκτρονική βάση που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).

• Κάθε πωλητής που δραστηριοποιείται στη λαϊκή αγορά υποχρεούται να εισάγει καθημερινά έως τις 8 π.μ. σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα διαλειτουργεί με την πλατφόρμα e-Καταναλωτής (το νέο παρατηρητήριο τιμών επί της ουσίας), τον αριθμό της θέσης πωλητή και την τιμή εκκίνησης και τη διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν (ισχύει για φρούτα, λαχανικά και νωπά ψάρια – θαλασσινά). Η παράλειψη τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ.

• Οι φορείς λειτουργίας της κάθε αγοράς μπορούν να ιδρύουν τις λεγόμενες πρότυπες αγορές, με ελάχιστο περιεχόμενο την ομοιομορφία των πάγκων, τις σταθερές υποδομές αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδους ανακύκλωσης, χώρους αναψυχής και δικαίωμα δραστηριοποίησης σε αυτές ελεύθερων επαγγελματιών με διαφορετικό αντικείμενο από τα προβλεπόμενα στο εν λόγω νομοσχέδιο.

• Εισάγεται ο θεσμός της υπαίθριας αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού επί του δρόμου (street food market).

• Δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές, τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στις αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών, και στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ).

• Δίνεται η δυνατότητα διανομής στο σπίτι (ντελίβερι) των προϊόντων που πωλούνται στη λαϊκή, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών. Σημειώνεται πάντως ότι, αν και στο προσχέδιο που είχε δοθεί αρχικά στους παραγωγούς το παραπάνω προβλεπόταν ρητώς σε συγκεκριμένο άρθρο, στο κείμενο που τέθηκε τελικά σε δημόσια διαβούλευση απλώς υπονοείται. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου, εκεί όπου περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, αναφέρεται ότι με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών στο υπαίθριο εμπόριο.

• Τέλος, με το νομοσχέδιο επιχειρείται να υπάρξει μια στοιχειώδης ρύθμιση για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. πρόσκαιρα λούνα παρκ, συναυλίες). Οι συγκεκριμένες άδειες θα δίνονται από τους δήμους. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα σε έναν συγκεκριμένο χώρο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις συνεχόμενους μήνες.