ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ψηφιοποίηση μειώνει τις ουρές στα ΚΕΠ και εξοικονομεί πόρους

Η ψηφιοποίηση μειώνει τις ουρές στα ΚΕΠ και εξοικονομεί πόρους

Πρόσφατη έρευνα ξένης εταιρείας για την εξοικονόμηση πόρων που μπορεί να επιφέρει η ψηφιοποίηση τοποθετούσε το κόστος ανά φύλλο χαρτιού Α4 και ανά τόνερ δυναμικότητας 2.600 σελίδων σε 0,01 ευρώ και περίπου 60 ευρώ, αντίστοιχα. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη ανά εργατοώρα, γίνεται αντιληπτό ότι εάν για την έκδοση ενός πιστοποιητικού από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) απαιτούνται ακόμη επτά σελίδες Α4, η εξοικονόμηση είναι σημαντική. Το παράδειγμα δεν είναι υποθετικό. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται επτά ακόμη εκτυπώσεις για την έκδοση κάποιου από τα οκτώ δημοφιλέστερα πιστοποιητικά που χορηγούν τα ΚΕΠ, αλλά και οι δήμοι. Πρόκειται για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου και για τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας. Με τα πληροφοριακά συστήματα όλων των φορέων του Δημοσίου να μην έχουν ακόμη διασυνδεθεί, οι πολίτες προσκομίζουν οι ίδιοι τα πιστοποιητικά που τους ζητούνται.

Λόγω εξάλλου του χαρτοβασιλείου του Δημοσίου, η… ειδικότητα του διεκπεραιωτή ήταν περιζήτητη τουλάχιστον πριν από την έλευση της πανδημίας, οπότε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιταχύνθηκε. Στόχος όμως του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η κατάργηση των πιστοποιητικών, η διασύνδεση των συστημάτων, ώστε να μη χρειάζεται οι πολίτες να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα που τους ζητούνται. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο με τη δημιουργία του gov.gr. Στην περίπτωση των οκτώ πιο περιζήτητων πιστοποιητικών, τα οποία άρχισαν να χορηγούνται σταδιακά από τον Ιούνιο του 2020 μέσω του gov.gr, η διαφορά υπήρξε εμφανής στα ΚΕΠ, όπου το 38% της κίνησης σχετιζόταν μόνο με τα συγκεκριμένα έγγραφα. Μέσα σε λίγους μήνες το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υποχώρησε, κινείται περίπου στο 30% και βαίνει μειούμενο όσο γίνεται γνωστό ότι αυτά τα υψηλής ζήτησης πιστοποιητικά μπορούν να αποκτηθούν και διαδικτυακά.

Υστερα όμως από τη διασύνδεση των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών, που ξεκίνησε από τις 14 Απριλίου, τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι δυνατόν να εκδίδονται με μία επίσκεψη και την ίδια στιγμή. Μέχρι τότε, δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να πραγματοποιήσουν δύο επισκέψεις σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, μία για να αιτηθούν και μία για να παραλάβουν το ζητούμενο έγγραφο, επειδή στο μεσοδιάστημα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία του ΚΕΠ με τον δήμο. Αυτό, όπως εξηγούν στην «Κ» στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεπαγόταν σπατάλη εργατοωρών αλλά και περιττό δημοσιονομικό κόστος που σχετίζεται και με το… χαρτί. 

Για κάθε πιστοποιητικό (εκτός των οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ιθαγένειας, που προϋπήρχαν και αναβαθμίστηκαν) έπρεπε να εκτυπωθούν ακόμη επτά σελίδες Α4: τρεις αντιστοιχούσαν στην αίτηση και από μία στο διαβιβαστικό, στο αποδεικτικό του φαξ, στο χαρτί που απέστελλε το ληξιαρχείο και στο συνοδευτικό του αποδεικτικού που το ΚΕΠ αρχειοθετούσε στα φυσικά αρχεία του. Εκτιμάται ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα (με αφετηρία τη 14η Απριλίου) εκδόθηκαν συνολικά 17.150 πιστοποιητικά, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν αυτά της οικογενειακής κατάστασης (12.000) και γέννησης (2.400).

Οι νέες αυτές υπηρεσίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΚΕΠ, τα οποία διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ, ενώ από την περασμένη Δευτέρα επιτρέπεται η έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, το κλείσιμο ραντεβού για εμβολιασμό και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.