ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αδιέξοδο ένα χρόνο η MLS Πληροφορική

Σε αδιέξοδο ένα χρόνο η MLS Πληροφορική

Ενας χρόνος έχει περάσει από τις 13 Μαΐου 2020, οπότε η MLS Πληροφορική είχε ανακοινώσει ότι «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της», όπως και ότι θα καταβάλει το κουπόνι του ομολόγου ΜΛΣ02 στην προβλεπόμενη ημερομηνία. 

Καμία όμως από τις δεσμεύσεις της εταιρείας δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ οι τελευταίοι δώδεκα μήνες χαρακτηρίζονται από έναν ατέρμονο κύκλο προσπαθειών σύγκλησης γενικής συνέλευσης ομολογιούχων, όπου δεν σχηματίζεται, ποτέ, η απαιτούμενη απαρτία (2/3 των ανεξόφλητων ομολογιών και των παρόντων). Εάν το επεισόδιο αυτό επαναληφθεί, εάν δηλαδή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης είτε για την καταγγελία του ομολογιακού προγράμματος είτε για την ανάληψη νομικών ενεργειών, θα φανεί την επόμενη Τρίτη 18 Μαΐου, οπότε, διαδικτυακά, θα επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των κατόχων ομολόγων της MLS με σύμβουλο έκδοσης την Euroxx. 

Η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς τεχνικής χρεοκοπίας, έχοντας αθετήσει τις πληρωμές των κουπονιών των ομολόγων ΜΛΣ03, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, ΜΛΣ02, αξίας 6 εκατ. ευρώ, και ΜΛΣ01 (4 εκατ. ευρώ). Βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα, που περιλαμβάνουν τη μη δημοσίευση των  οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2019 και για το α΄ εξάμηνο του 2020. Η MLS, σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, απέδιδε την καθυστέρηση της δημοσίευσης των ισολογισμών στην πανδημία και στην τηλεργασία που «δυσχέραινε τον συντονισμό των ατόμων» που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. 

Η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη και με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ποσό 2,4 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την MLS, αφορά τη μερική κάλυψη του ΜΛΣ02 από ομολογιούχο που απέκτησε 2.450, αντίστοιχης αξίας, ομολογίες. Επίσης, η Αρχή φέρεται να ερευνά κινήσεις λογαριασμών του ιδρυτή της MLS, Γ. Καματάκη, κάτι που διαψεύδει η διοίκηση της εταιρείας. 

Οπως έχει αποκαλύψει η «Κ», σύμφωνα με το πόρισμα της Deloitte, για τη χρήση του 2018, η εταιρεία καταγράφει ζημίες μετά από φόρους 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 έσοδα της συνδεδεμένης εταιρείας Laserlock, ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, προήλθαν σχεδόν αποκλειστικά από την MLS. Πάντως, η Laserlock τροποποίησε, πρόσφατα, το καταστατικό της, προσθέτοντας στον εταιρικό σκοπό της το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία, που έχει αναπτύξει σύστημα προστασίας αντιγραφής CD-ROM, έχει συμπεριλάβει στον καταστατικό σκοπό της υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών, θεραπευτικών λουτρών, σάουνας, (μη θεραπευτικού) μασάζ και spa.