ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ελλάκτωρ»: Δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου η ΑΜΚ

«Ελλάκτωρ»: Δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου η ΑΜΚ

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου της «Ελλάκτωρ». Οπως ανέφερε χθες η διοίκηση του ομίλου, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την ίδια τη διαδικασία της αύξησης να ξεκινά ένα μήνα αργότερα. Στο μεσοδιάστημα, η θυγατρική «Ακτωρ» καλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες της μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που έχει παράσχει η ολλανδική Reggeborgh Invest, ως εκ των βασικών μετόχων του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι από τα 120,5 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευθεί στην «Ακτωρ» για την κάλυψη ζημιών από έργα και υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του ομίλου, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 14% στα 193 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 21,5% στα 40 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οπως προκύπτει, η μειωμένη λειτουργική κερδοφορία οφείλεται στη μείωση των επιδόσεων του τομέα των παραχωρήσεων, με δεδομένο ότι κατά το μεγαλύτερο διάστημα των πρώτων τριών μηνών του έτους είχαν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικά είναι τα μεγέθη της Αττικής Οδού, όπου η μέση κυκλοφορία υποχώρησε κατά 28% το πρώτο τρίμηνο, αλλά με την προσθήκη και του Απριλίου η κάμψη αυτή πρακτικά εκμηδενίστηκε σε ετήσια βάση (-0,1%), καθώς τον αντίστοιχο περυσινό μήνα είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Συνολικά, τα έσοδα του κλάδου των παραχωρήσεων υποχώρησαν κατά 20% στα 40,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη δεν ξεπέρασαν τα 19,5 εκατ. ευρώ, από 31,3 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο τρίμηνο, υποχωρώντας κατά 38%. Ως εκ τούτου, ο τομέας κατέγραψε ζημίες 6,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ.

Στις κατασκευές, όπου αποχώρησε το 14% των εργαζομένων κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 26% στα 97 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 130 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ως αποτέλεσμα της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ (ήτοι περίπου 5 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση) έναντι ζημίας 7,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων που αναμένεται να υπογραφούν το προσεχές διάστημα.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ενισχυμένος από την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ των 493 MW απέδωσε αισθητά καλύτερα σε ετήσια βάση. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 36% στα 32,5 εκατ. ευρώ, από 23,9 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε σε ποσοστό 40% και ανήλθε σε 27,6 εκατ. ευρώ, από 19,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους επίσης αυξήθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, από 11,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σημειωτέον ότι ο όμιλος δρομολογεί επιπλέον έργα ΑΠΕ της τάξεως των 88 MW, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2024.