ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η σύμβαση ΕΥΔΑΠ – Δημοσίου για το νερό

1,1 δισ. ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία.

Στην τελική ευθεία η σύμβαση ΕΥΔΑΠ – Δημοσίου για το νερό

Λίγο πριν από τη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η συμφωνία του Δημοσίου με την ΕΥΔΑΠ για την περίοδο 2021-2040 σχετικά με το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης Αττικής να παρέχει υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Οπως ανέφερε, κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Χάρης Σαχίνης, με τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας (αφορά δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ζητήματα σχετικά με την πανδημία), που πιθανολογείται ότι θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, εξουσιοδοτείται το Δημόσιο να προχωρήσει στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), γεγονός που θα οδηγήσει στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των υπουργείων Υποδομών, Οικονομικών και της ΕΥΔΑΠ. Η νέα σύμβαση, που θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα επιτρέψει στην εισηγμένη να ανακτήσει κόστος, ύψους 157 εκατ. ευρώ, για το αδιύλιστο νερό της περιόδου 2013-2020 (για την οποία δεν υπήρχε συμφωνία). Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα του 2020, επιβαρύνοντας, εφάπαξ, τα μεγέθη της περσινής χρήσης.

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος. Περιλαμβάνει ρύθμιση θεμάτων όπως η αναδιοργάνωση της εταιρείας σε ζητήματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και η δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του χρονικού διαστήματος 2013-2020, χωρίς να επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής. Διασφαλίζει μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040, η οποία μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου κατά 35% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της αμέσως προηγούμενης περιόδου 2013-2020», σημείωσε χθες ο κ. Σαχίνης.

Η σύναψη έγγραφης συμφωνίας για τον προσδιορισμό του τιμήματος του αδιύλιστου νερού, που προμηθεύεται η ΕΥΔΑΠ από το Δημόσιο, εκκρεμεί από το 2004. Βάσει όσων προβλέπει ο νόμος 2744/1999, το ύψος του τιμήματος του κυβικού του αδιύλιστου νερού που παρέχεται από το ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ είναι αντικείμενο σύμβασης αποκλειστικά μεταξύ αυτών των δύο πλευρών. Τέτοιου είδους, εικοσαετούς διάρκειας, σύμβαση υπογράφηκε το 1999, ορίζοντας όμως ότι «η τιμή του ακατέργαστου ύδατος μετά την πρώτη πενταετία», δηλαδή το 2004, καθορίζεται με έγγραφη συμφωνία των μερών. Τα χρόνια πέρασαν και με ΚΥΑ της 3/12/2013 ορίστηκε ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για τη δεκαετία 2000-2010, ύψους 294 εκατ. ευρώ, αποσβένονται με συμψηφιζόμενες μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της ΕΥΔΑΠ προς το Δημόσιο. Στις οφειλές αυτές ανήκει και το κόστος του διατεθέντος στην εταιρεία αδιύλιστου νερού από τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Εκτοτε, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εισηγμένη εξακολούθησε να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται με παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Οσον αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, που τοποθετείται σε 1,1 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, έχουν δημοπρατηθεί έργα αποχέτευσης σε Παλλήνη, Ραφήνα-Πικέρμι, Σπάτα, Αρτέμιδα και Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 462 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης 842 χλμ. και την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας δυναμικότητας 135.000 κατοίκων. Η εισηγμένη διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 462 εκατ. ευρώ, με τη γενική συνέλευση μετόχων να εγκρίνει, χθες, τη διανομή μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή.