ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Logistics: Ισχυρές προοπτικές για επενδύσεις εμφανίζει ο κλάδος

«Κλειδί» η περαιτέρω ανάπτυξη του e-εμπορίου, σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank

Logistics: Ισχυρές προοπτικές για επενδύσεις εμφανίζει ο κλάδος

Ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές εμφανίζει ο κλάδος των χώρων αποθήκευσης και διανομής (logistics) στην Ελλάδα, που αποτελείται από εννέα υποτομείς και αντιπροσωπεύει το 74% της ακαθάριστης παρούσας αξίας (ΑΠΑ) και το 67% του κύκλου εργασιών των μεταφορών και της αποθήκευσης, καλύπτοντας το 5,5% της ΑΠΑ του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οσον αφορά τον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης, όπου ανήκουν τα logistics, στην Ελλάδα έχει ένα μερίδιο της τάξεως του 7,5% στη συνολική αξία των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρει μελέτη της Alpha Bank, oι προοπτικές που διαγράφονται για τον κλάδο των logistics είναι αξιοσημείωτες, με τις πιο σημαντικές να περιλαμβάνουν την περαιτέρω αξιοποίηση της θέσης της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείου σύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας. Αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλα έργα, όπως η αναβάθμιση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και νέες επενδύσεις, όπως το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Κατά τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις σε πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, σε χώρους αποθήκευσης, σε λιμένες νήσων, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στη σύνδεσή του με λιμάνια της χώρας. Οι πράσινες επενδύσεις σε τεχνολογίες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλες περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες, όπως η διευρυμένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και η εκτεταμένη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, είναι εξίσου απαραίτητες για την ανάπτυξη του κλάδου. Καταλυτικής σημασίας για την ενίσχυση των logistics είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) II».

Logistics: Ισχυρές προοπτικές για επενδύσεις εμφανίζει ο κλάδος-1Οσον αφορά τους εμπορικούς λιμένες –οι θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων είναι ένας από τους υποκλάδους των logistics–, πέντε εξ αυτών, σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και Ηγουμενίτσα, έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ως βασικές θαλάσσιες διασυνδέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Το λιμάνι του Πειραιά, εξάλλου, ως προς τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων κατατάσσεται πέμπτο μεταξύ των λιμένων της Ε.Ε.-27 και πρώτο στη Μεσόγειο. Ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν το 2020 στα ελληνικά κύρια λιμάνια ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και μειωμένος κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2019.

Ενα μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η παροχή υπηρεσιών logistics σε τρίτους (Third-Party Logistics, 3PL), με το οποίο μια επιχείρηση αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά διατηρεί η ίδια την εποπτεία της διαχείρισής τους. Οι υπηρεσίες 3PL στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από εταιρείες μεταφορών και έχουν επεκταθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Το 46% των υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα αφορά τον κλάδο των τροφίμων, ποτών και καπνού, το 18% τον κλάδο των ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών, το 11% φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, το 8% βιομηχανικά προϊόντα και το 17% άλλα προϊόντα, όπως οχήματα και ανταλλακτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης και έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός.

Σημειώνεται ότι η πανδημία προκάλεσε μεγάλη πτώση στην ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινούνται στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας, όπως και στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν αρνητικά τις τιμές των μεταφορών και αποθήκευσης.