ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλές πτήσεις λόγω πανδημίας για την Aegean στις αρχές του 2021

Χαμηλές πτήσεις λόγω πανδημίας για την Aegean στις αρχές του 2021

Σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα της Aegean εξακολούθησαν να έχουν τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου lockdown, που παρέμειναν σε ισχύ και τους πρώτους μήνες του 2021. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου 2020, όπως και τα μεγέθη του πρώτου τριμήνου της φετινής χρονιάς, των οποίων η δημοσιοποίηση διαδέχεται την, πρόσφατη, ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Aegean ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 70% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 460.000 επιβάτες και ήταν κατά 78% και κατά 82% χαμηλότερη σε σχέση με το 2020 και το 2019, αντίστοιχα. Κατ’ αναλογίαν, η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα, όπως αυτή υπολογίζεται σε χιλιομετρικές θέσεις (ΑSK’s), μειώθηκε κατά 69% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ή κατά 71% συγκριτικά με τους πρώτους τρεις μήνες του 2019. Το 2019 η Aegean και η θυγατρική της Olympic Air είχαν μεταφέρει 15 εκατομμύρια επιβάτες.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η αεροπορική εμφάνισε καθαρές ζημίες ύψους 44,5 εκατ. ευρώ, από -85,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, υλοποιώντας ένα σχέδιο περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ έναντι -34,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 417,8 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2021, χωρίς να έχουν ακόμη επηρεαστεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Aegean τον Ιούνιο του 2021 ή την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης, οι ταμειακές ροές της αεροπορικής εμφάνισαν θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2021 έως σήμερα λόγω των προπωλήσεων εισιτηρίων. Οπως εκτιμά ο ίδιος, η αεροπορική θα επαναφέρει το 75%-80% της επιχειρησιακής δυναμικότητάς της κατά το τρίτο τρίμηνο.

«Η πτητική δραστηριότητα του ομίλου κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιορισμών, επηρεάζοντας τα αποτελέσματά μας. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του δεύτερου τριμήνου έως και τις αρχές Ιουνίου. Σε επίπεδο ταμειακών ροών, όπως έχουμε ήδη δηλώσει, λόγω των προπωλήσεων εισιτηρίων σημειώθηκε θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2021 μέχρι σήμερα.

Από τον Ιούνιο η τουριστική κίνηση, μετά την άρση των περιορισμών και την αφετηρία της τουριστικής περιόδου, παρουσιάζει σταδιακά σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο ο βαθμός ελέγχου της πανδημίας, μέσω της προσδοκώμενης αύξησης του ρυθμού των εμβολιασμών, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης και των αποτελεσμάτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Για την τουριστική περίοδο του 2021, ο όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στην περιφέρεια, στηρίζοντας όμως και την κύρια βάση στην Αθήνα. Στο τρίτο τρίμηνο υπολογίζεται ότι θα επαναφέρουμε το 75%-80% της επιχειρησιακής μας δυναμικότητας, διατηρώντας πάντα ευελιξία μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιχειρούμε» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης.

Μέσα Ιουνίου ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που υπήρξε προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 120 εκατ. ευρώ στην αεροπορική εταιρεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.