ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο «κλειδιά» για τις αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Η αξιολόγηση θα κριθεί από τη χρήση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη στάση της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα

Τα δύο «κλειδιά» για τις αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Τα δύο «κλειδιά» για τις αναβαθμίσεις της Ελλάδας από τους οίκους και την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα αποτελούν η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και η στάση που θα τηρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέναντι στα ελληνικά ομόλογα μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης PEPP τον Μάρτιο του 2022, όπως σημειώνει σε έκθεσή της η Société Générale.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η γαλλική τράπεζα, το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της «βαθμολογίας» της Ελλάδας από τους οίκους. Μεσοπρόθεσμα, οι τρεις κύριες προκλήσεις για την αξιολόγηση της Ελλάδας είναι τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους, τα αυξημένα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών και οι πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα βοηθήσουν την Ελλάδα να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης. Θα λάβει τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ προχρηματοδότηση το 2021 και συνολικά 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια για την περίοδο 2021-2026.

Παράλληλα, όπως τονίζει η Société Générale, και η στάση της ΕΚΤ σχετικά με την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας για την πορεία των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας είναι σχετικά χαμηλό, χάρη και στη στήριξη που παρέχεται από τις αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP. Η ΕΚΤ είχε αγοράσει ελληνικά ομόλογα 25,6 δισ. ευρώ έως τα τέλη Μαΐου, περίπου το ένα τρίτο των ομολόγων σε κυκλοφορία του ελληνικού Δημοσίου. Αυτή η πηγή ευελιξίας χρηματοδότησης θα διατηρήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έως ότου λήξει το PEPP, τον Μάρτιο του 2022. Στη συνέχεια, τα ελληνικά ομόλογα δεν θα είναι επιλέξιμα για αγορές από την ΕΚΤ και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει και πάλι κάποια ευελιξία όσον αφορά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα, όπως τονίζει η γαλλική τράπεζα, θα επηρεάσει τόσο το κόστος χρηματοδότησης όσο και τις αξιολογήσεις της Ελλάδας από τους οίκους.