ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοι στην πρίζα για διμερή συμβόλαια ενέργειας

Μεγάλη κινητικότητα σε βιομηχανίες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και σε δήμους, για την ηλεκτροδότηση από ΑΠΕ

Ολοι στην πρίζα για διμερή συμβόλαια ενέργειας

Στον αστερισμό των πράσινων διμερών συμβολαίων (corporate PPAs) που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά ηλεκτρισμού –εισάγοντας νέα μοντέλα χρηματοδότησης επενδύσεων ΑΠΕ και ηλεκτροδότησης μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων κάθε κλάδου, πανεπιστημίων, δήμων, κρατικών φορέων αλλά και οικιακών καταναλωτών που μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συστήσουν μια κρίσιμη μάζα η οποία μπορεί να στηρίξει με την κατανάλωσή της την ανάπτυξη ενός έργου ΑΠΕ– εισέρχεται σιγά σιγά και η ελληνική αγορά. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές για τους οποίους το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει διασφαλίσει πόρους 100 εκατ. ευρώ, με τους οποίους θα χρηματοδοτήσει δήμους για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 120 MW για την ηλεκτροδότηση 30.000 ευάλωτων νοικοκυριών. Τα πράσινα PPAs έρχονται να δώσουν διέξοδο και στην ενεργοβόρα βιομηχανία που επιβαρύνεται με δυσανάλογο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην Ευρώπη και ανοίγουν τον δρόμο για την απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ. H Aλουμίνιον της Ελλάδος υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία σύμβαση στη μακρά ιστορία της με τη ΔΕΗ, που ξεκινάει με την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της πρώην Πεσινέ το 1960. Από το 2023, που λήγει η τελευταία αυτή σύμβαση με τη ΔΕΗ, για την ιστορική μεταλλευτική βιομηχανία της Αλουμίνιον ξεκινάει μια νέα πράσινη εποχή που έχει δρομολογήσει ήδη η Mytilineos στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων στο σύνολο της δραστηριότητάς της έως το 2030 και μηδενικό αποτύπωμα μέχρι το 2050, αξιοποιώντας το ευρύ χαρτοφυλάκιο που διαθέτει στον τομέα των ΑΠΕ. Θέμα χρόνου είναι και οι τελευταίες συμβάσεις με τη ΔΕΗ των υπόλοιπων μεγάλων βιομηχανιών της χώρας (Βιοχάλκο, Τιτάν, ΕΛΠΕ, ΑΓΕΤ Ηρακλής και χαρτοβιομηχανία ΜΕΛ), οι οποίες βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με παραγωγούς ΑΠΕ και προμηθευτές ρεύματος για την επόμενη πράσινη μέρα. Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, είναι από το επόμενο έτος τα πράσινα PPAs να καλύπτουν το 20% της ζήτησης των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε ρεύμα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω ενός μηχανισμού στήριξης με κρατικές εγγυήσεις και ενός πακέτου επιδότησης των συμβάσεων με ενεργοβόρες βιομηχανίες από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του Πράσινου Ταμείου και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Η παροχή εγγυήσεων θα αφορά βιομηχανίες που έχουν ενεργειακό κόστος άνω του 10% του κόστους παραγωγής και είναι εκτεθειμένες σε διεθνή ανταγωνισμό. Ο εν λόγω μηχανισμός θα τεθεί προς έγκριση στην Κομισιόν, καθώς εμπίπτει στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Πέραν των βιομηχανικών επιχειρήσεων, μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και επιχειρήσεων από κλάδους τηλεπικοινωνιών, εμπορικών αλυσίδων και αλυσίδων τροφίμων,  καταστημάτων τραπεζών, ενώ, όπως ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό, στις ΑΠΕ για σύναψη διμερών συμβολαίων αρχίζουν να στρέφονται και δήμοι και κρατικοί φορείς.

Η στροφή προς τα πράσινα PPAs διεθνώς είναι αποτέλεσμα των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των ριζικών αλλαγών που φέρνουν όχι μόνο στον ηλεκτρισμό, αλλά σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Οι επενδυτές ΑΠΕ για να διασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν μακροπρόθεσμα «κλειδωμένα» έσοδα, κάτι που μόνο μέσω ενός μακροπρόθεσμου συμβολαίου με κάποιον μεγάλο καταναλωτή μπορούν να πετύχουν. Από την άλλη, οι καταναλωτές μέσω των διμερών συμβολαίων περιορίζουν το ρίσκο από τη διακύμανση των τιμών στις αγορές ρεύματος, που αποκτούν όλο και πιο χρηματιστηριακά χαρακτηριστικά και επηρεάζονται έντονα από την ευμεταβλητότητα της παραγωγής των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, όσο οι εταιρείες θέτουν στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος τόσο το ενδιαφέρον για PPAs διευρύνεται.  Διεθνώς, μεγάλες εταιρείες, ιδίως από τους τομείς των δεδομένων, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, των μεταφορών και των τροφίμων, υιοθετούν φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης, επιδιώκοντας πράσινη ενέργεια για την κάλυψη της κατανάλωσής τους ή ακόμη και της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Κολοσσοί όπως οι Amazon, Facebook, Google και Microsoft έχουν πλέον δεσμευτεί να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων τους. Στην Ευρώπη, οι διμερείς συμβάσεις αναμένεται να υπερβούν τα 10 GW το 2021, σύμφωνα με μελέτη της Pexapark. Της κούρσας ηγούνται τα αιολικά, ενώ διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανά κλάδο για τη σύναψη συμβολαίων PPAs εκδηλώνεται στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Συγκρίνοντας τα μερίδια επί της συνολικής ισχύος ανά χώρα για το 2020, η Ισπανία διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό με 34% της συνολικής συμβολαιοποιημένης ισχύος των 4 GW, γεγονός που αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη ωριμότητα της εν λόγω αγοράς ως προς τα PPAs. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η Γερμανία με 20%, η Φινλανδία και το Βέλγιο με 9%, η Σουηδία με 7%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 6% και η Γαλλία με 5%. Στην Ελλάδα, η αγορά των PPAs αναμένεται να ανοίξει από το 2022. 

Το μοναδικό έργο ΑΠΕ που κατασκευάζεται στην Ελλάδα με διμερές συμβόλαιο είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη. Η παραγωγή του φωτοβολταϊκού θα πωλείται μέσω 10ετούς συμβολαίου στη μητρική ΔΕΗ. Μια κρίσιμη μάζα PPAs στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργηθεί μετά το 2022, καθώς το σύνολο των έργων ΑΠΕ που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα έχει διμερή κρατικά συμβόλαια σε εγγυημένη τιμή για μία 20ετία. Καθώς ένα μέρος αυτών των συμβολαίων σταδιακά αρχίζει να λήγει, η συνέχιση της λειτουργίας τους θα πρέπει να συνδυασθεί είτε με την αγορά αναλαμβάνοντας τα ρίσκα είτε μέσω διμερών συμβολαίων. Παράλληλα, μέσω διμερών συμβολαίων θα αναπτυχθούν και τα νέα έργα ΑΠΕ, καθώς το καθεστώς της δημοπράτησης με εγγυημένη τιμή λήγει το 2023 και αφορά μόλις 2,1 GW. H σύναψη διμερών συμβολαίων μετά το 2023 αλλά και για όσα έργα ΑΠΕ μείνουν εκτός δημοπρασιών είναι μονόδρομος, και αυτός είναι ο λόγος που αναπτύσσεται από τώρα μεγάλη κινητικότητα προς αναζήτηση καταναλωτών που θα απορροφήσουν την παραγόμενη ενέργεια.

Ολοι στην πρίζα για διμερή συμβόλαια ενέργειας-1
Το City του Λονδίνου υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση 15ετούς διάρκειας, ύψους 44 εκατ. ευρώ, με τη γαλλική εταιρεία Voltalia, που αναπτύσσει φωτοβολταϊκό πάρκο 49,9 MW στο Dorset. Φωτ. SHUTTERSTOCK

 

Στροφή στα PPAs από πανεπιστήμια και πόλεις σε όλο τον κόσμο

Στις ώριμες αγορές τα PPAs κερδίζουν διαρκώς έδαφος και μετασχηματίζονται συνεχώς διευρύνοντας την γκάμα πελατών από πλευράς κατανάλωσης και ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και νέα ρίσκα. Το ενδιαφέρον ξεπερνάει τις εταιρικές συμβάσεις και πλέον περιλαμβάνει πόλεις, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς. Το City του Λονδίνου υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση 15ετούς διάρκειας ύψους 44 εκατ. ευρώ με τη γαλλική εταιρεία Voltalia, που αναπτύσσει φωτοβολταϊκό πάρκο 49,9 MW στο Ντόρσετ. Η συμφωνία θα βοηθήσει την πόλη να εξοικονομήσει 3 εκατ. λίρες σε ενεργειακό κόστος σε βάθος δεκαπενταετίας. Η ενέργεια θα αξιοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση των εμβληματικών κτιρίων. Στην Ολλανδία, η γενική διεύθυνση δημοσίων έργων και διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη PPA με την Eneco. Η συμφωνία αφορά αιολικό πάρκο στο λιμάνι του Ρότερνταμ με 22 ανεμογεννήτριες και θα ηλεκτροδοτεί τις γέφυρες, τον φωτισμό των δρόμων, άλλων κλειστών χώρων και γραφείων.

Στον χώρο των πανεπιστημίων, ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου υπέγραψαν από κοινού μια συμφωνία PPA με τη Statkraft, προκειμένου να αγοράζουν καθαρή ενέργεια από αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε Ουαλλία και Σκωτία. Η SNCF Energie, θυγατρική των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF Voyageurs, υπέγραψε διμερές συμβόλαιο με την EDF Renouvelables τον Απρίλιο βάσει του οποίου θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακό σταθμό ισχύος 20 MW στη νότια Γαλλία. Η κυβέρνηση του Καναδά προκήρυξε διαγωνισμό για σύναψη PPA, με στόχο την κάλυψη της κατανάλωσης κτιρίων, υπηρεσιακών οχημάτων και άλλων λειτουργιών της, ύψους άνω των 500 GWh ετησίως, ώστε να επιτύχει 100% καθαρή ενέργεια έως το 2022.

Στα PPAs έχουν στραφεί και οι τράπεζες. Τον Ιούνιο του 2020, η Bank of America υπέγραψε 10 συμβάσεις PPA διασφαλίζοντας 340 GWh πράσινης ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 21% της κατανάλωσής της στις ΗΠΑ. Η ιαπωνική τράπεζα MUFG έχει χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο υβριδικό έργο με θαλασσινό νερό παγκοσμίως στη Χιλή, το οποίο θα πωληθεί σε πολλαπλούς χρήστες με PPAs. Το καινοτόμο έργο συνδυάζει 561 MW φωτοβολταϊκών εγκατεστημένων σε έρημο και 300 MW υδροηλεκτρικού, που τροφοδοτείται από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αξιοσημείωτη είναι και η νέα μορφή διεμερούς συμβολαίου στις ΗΠΑ μεταξύ της BP και της Capital Solutions, θυγατρικής της Allianz, η οποία παρέχει και διαχείριση του ρίσκου που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες, όπως έδειξε το τελευταίο συμβάν στο Τέξας, μπορούν να εκτινάξουν την τιμή της κιλοβατώρας σε ασύλληπτα επίπεδα.  

Η αγορά των PPAs διεθνώς ωριμάζει, ενσωματώνοντας και νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, πέραν των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, όπως η αποθήκευση και τα ανανεώσιμα αέρια, ενώ οι συμβάσεις αποκτούν και διασυνοριακή διάσταση. Επιλέγοντας έργα πέραν των εθνικών συνόρων, οι καταναλωτές βελτιστοποιούν τους όρους της σύμβασης, αξιοποιώντας τα ευνοϊκότερα κλιματικά χαρακτηριστικά άλλων περιοχών και τα καλύτερα επίπεδα ανταγωνισμού άλλων αγορών. Ως χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αναφέρονται οι πέντε δεκαετείς συμβάσεις της Novartis με έργα που αναπτύσσονται στην Ισπανία από την Enel Green Power, την EDP και την Acciona. Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία επέλεξε έργα της Ισπανίας, ώστε να διασφαλίσει υψηλό συντελεστή φορτίου και να μετασχηματίσει σε πράσινες τις δραστηριότητές της σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών.

Τελευταίες ειδήσεις