ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2020 η εταιρεία ανελκυστήρων Kleemann

Κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2020 η εταιρεία ανελκυστήρων Kleemann

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 4,4%, στα 140,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2020, σε σύγκριση με το 2019, o όμιλος Kleemann, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής ανελκυστήρων σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Kleemann, σε επίπεδο ομίλου, βελτίωσε έναντι του 2019 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ, από 7,6 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα να διαμορφώνονται σε 2,6 εκατ. ευρώ, από μισό εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα καθαρά, δηλαδή, αποτελέσματα της περασμένης χρήσης προσεγγίζουν τα επίπεδα του 2018, έχοντας τότε διαμορφωθεί σε 3 εκατ. ευρώ, από 9,9 εκατ. ευρώ το 2017. Η Kleemann παρουσιάζει συσσωρευμένα κέρδη της τάξεως των 13,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας περιθώριο EBITDA και αποτελεσμάτων προ φόρων ύψους 7,6% και 3,8% αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 61,6 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. ευρώ, με την Kleemann να διαθέτει συνολικές υποχρεώσεις της τάξεως των 98 εκατ. ευρώ (+30,6%), από τα οποία 30,4 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, αντίστοιχα. Ο όμιλος διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 18,8 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις από πελάτες ύψους 28,2 εκατ. ευρώ (-10%), ενώ το 2020 εμφάνισε μειωμένα κατά 17% έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι η Kleemann κατέθεσε τέσσερις αιτήσεις κατοχύρωσης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για εφαρμογές που έχει αναπτύξει και στηρίζονται στην τεχνολογία του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα. Ενδεικτικά, οι καινοτομίες αυτές αφορούν το σύστημα ανίχνευσης «Kleemann Ped», που επιτρέπει την αναγνώριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η εκδήλωση λιποθυμικού επεισοδίου, και την εφαρμογή «Kleemann Ise», βάσει της οποίας οι χρήστες ενημερώνονται για την ποιότητα του αέρα εντός του ανελκυστήρα πριν από την είσοδό τους σε αυτόν.

Φέτος, η μητρική Kleemann Hellas αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την περασμένη χρήση προχώρησε και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών. Επίσης, το 2020 πραγματοποίησαν ΑΜΚ η μεν θυγατρική στην Τουρκία (Kleemann Asansör) ύψους 2 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εισφορά νέων κεφαλαίων κατά 1 εκατ. ευρώ από την ελληνική μητρική, η δε θυγατρική στη Μεγάλη Βρετανία (Kleemann Lifts UK) αξίας 7,5 εκατ. ευρώ.

Η Kleemann, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο μέχρι τον Ιούνιο του 2017, εκτιμάει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κλάδος της κατασκευής ανελκυστήρων είναι θετικές. Και αυτό επειδή η Ινδία και η Κίνα, που εμφανίζουν διψήφιο ρυθμό ανάκαμψης, αντιπροσωπεύουν σχεδόν τη μισή από την παγκόσμια ζήτηση, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι λειτουργούν περισσότεροι από 300.000 ανελκυστήρες με ηλικία άνω των 30 ετών, ένα σημαντικό ποσοστό των οποίων χρήζει μερικής ή ολικής αντικατάστασης.