ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση για 5.615 εταιρείες εστίασης

Εως το 7% του τζίρου που είχαν το 2019, μη επιστρεπτέα τα ποσά

Ενίσχυση για 5.615 εταιρείες εστίασης

Αλλες 5.615 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης», με το οποίο λαμβάνουν ενισχύσεις έως το 7% του τζίρου που είχαν το 2019, ενισχύσεις οι οποίες είναι μη επιστρεπτέες και χρησιμοποιούνται ως κεφάλαια κίνησης. Το σύνολο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν σε αυτές τις 5.615 επιχειρήσεις ανέρχεται περίπου σε 51,52 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να εκταμιεύσουν τα ποσά εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Συνολικά, με βάση τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί έως τώρα στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, έχουν γίνει δεκτές 15.499 αιτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε ενισχύσεις συνολικού ύψους 150,35 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι συνολικά έχουν υποβληθεί περί τις 29.000 αιτήσεις, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα υποβληθούν περί τις 35.000. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμοδίων υπηρεσιών, τo συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στον κλάδο της εστίασης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος θα ξεπεράσει τα 280 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω, βεβαίως, θα εξαρτηθεί και από το πόσες επιχειρήσεις από αυτές των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν θα κάνουν χρήση της «δεύτερης ευκαιρίας» και εάν τελικά σε δεύτερη φάση οι αιτήσεις τους εγκριθούν. Υπενθυμίζεται ότι όσων επιχειρήσεων οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 30 Ιουλίου 2021 απορρίφθηκαν, έχουν το δικαίωμα να επανυποβάλουν αίτηση μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, έως τις 3 μ.μ. Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση για την πρώτη αίτηση. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στο πρόγραμμα.