ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Οκτώβριο η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Ε.Ε.

Το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα αντληθεί από παρόμοιους τίτλους

Τον Οκτώβριο η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Ε.Ε.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την υιοθέτηση του πλαισίου για την έκδοση πράσινων ομολόγων ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτροπή έχει γνωστοποιήσει ότι στοχεύει στην άντληση 250 δισ. ευρώ –σχεδόν το 1/3 των συνολικών πόρων– του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω πράσινων ομολόγων. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί, δεδομένου ότι –όπως ανέφερε κοινοτικός αξιωματούχος– «περισσότερο από το 40% των δαπανών των εγκεκριμένων αχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνδέονται με την πράσινη μετάβαση».

Το πλαίσιο που υιοθετήθηκε χθες έχει σκοπό την παροχή εξασφαλίσεων στους επενδυτές που θα αγοράσουν τα ομόλογα αυτά, ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για πράσινα εγχειρήματα και ότι η Κομισιόν θα δίνει αναφορά  για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης τους. Περιλαμβάνει εννέα κατηγορίες επενδύσεων οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από πράσινα ομόλογα (έρευνα για την πράσινη μετάβαση, ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση, ενεργειακή αποδοτικότητα, καθαρή ενέργεια, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, καθαρές μεταφορές, προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας κ.ά.).

Με την υιοθέτηση του πλαισίου ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των πρώτων πράσινων ομολόγων από την Κομισιόν εντός του Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι όρος έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που θα χρηματοδοτηθούν από το Recovery and Resilience Facility (RRF), είναι το 37% τουλάχιστον των επενδύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά να αφορά πράσινες δραστηριότητες.

Ο αρμόδιος επίτροπος Προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε σχετικά ότι με τις εκδόσεις που προβλέπονται θα μετατρέψουν την Ε.Ε. «στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο». Η πρόθεση των κρατών – μελών να επενδύσουν στον πράσινο μετασχηματισμό των οικονομιών τους, υπογράμμισε ο Αυστριακός επίτροπος, συμβαδίζει με την αυξημένη ζήτηση για επενδυτικά εργαλεία που προωθούν τον ίδιο σκοπό, οδηγώντας σε «αξιοσημείωτη επέκταση της αγοράς πράσινων ομολόγων τα τελευταία χρόνια». Το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα συστάθηκε, σύμφωνα με την Κομισιόν, βάσει των αρχών του International Capital Market Association (ICMA), που αποτελούν το κοινώς αποδεκτό πρότυπο για τη συγκεκριμένη αγορά. Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε από τη Vigeo Eiris (θυγατρική της Moody’s ESG Solutions), η οποία έκρινε ότι το πλαίσιο συμμορφώνεται με τις αρχές για τα πράσινα ομόλογα του ICMA, ότι είναι συνεπές με τη στρατηγική της Ε.Ε. για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και ότι θα συμβάλει «σθεναρά» (η δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα) στην αειφορία.

Επιπλέον, το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται –«στον βαθμό του εφικτού»– με τα στάνταρ της Ε.Ε. για τα πράσινα ομόλογα, όπως αποτυπώνονται στη σχετική πρόταση που κατέθεσε η επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο. Η ευθυγράμμιση αυτή αντανακλάται στο γεγονός ότι οι πράσινες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το RRF έχουν ενσωματώσει τα τεχνικά κριτήρια του συστήματος πράσινης ταξινόμησης (taxonomy) της E.E. Το σύστημα αυτό, που ορίζει ποιες οικονομικές δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα (αν και ο σχετικός κανονισμός έχει εγκριθεί από τον Ιούνιο του 2020). Κοινοτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πάντως χθες ότι το πλαίσιο δεν θα αλλάξει ανάλογα με την τελική μορφή της ταξινόμησης, συνεπώς τα πράσινα ομόλογα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια ή το φυσικό αέριο.

Επιπλέον, η επιτροπή επιβεβαίωσε χθες το ευρύτερο πρόγραμμα άντλησης πόρων για το Ταμείο Ανάκαμψης εντός του 2021. Η Κομισιόν θα εκδώσει φέτος άλλα 35 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα ομόλογα, σε τρεις εκδόσεις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, φθάνοντας τα 80 δισ. έως το τέλος της χρονιάς. Σε αυτά θα προστεθούν 3,5-5 δισ. ευρώ τον μήνα μέσω βραχυπρόθεσμων  –τρίμηνων και εξάμηνων– χρεογράφων (EU Bills). Τα χρεόγραφα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα (15 Σεπτεμβρίου). Θα διεξάγονται δύο δημοπρασίες τον μήνα, την πρώτη και την τρίτη Τετάρτη κάθε μηνός.