Αύξηση τζίρου 24% για την «Παπουτσάνης»

Αύξηση τζίρου 24% για την «Παπουτσάνης»

Ανεπηρέαστη και από τις ανατιμήσεις, αλλά και από τις καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών φαίνεται ότι είναι η «Παπουτσάνης»

2' 45" χρόνος ανάγνωσης

Ανεπηρέαστη και από τις ανατιμήσεις, αλλά και από τις καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών φαίνεται ότι είναι η «Παπουτσάνης», καθώς αφενός μετατρέπει την κρίση των πρώτων υλών –και εν προκειμένω της σαπωνόμαζας– σε ευκαιρία, αφετέρου φροντίζει να περιορίσει μέσω επενδύσεων την αύξηση του κόστους παραγωγής. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι λοιπόν ότι έκλεισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου με αύξηση πωλήσεων 24% και για το σύνολο του 2021 αναμένει ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι η εταιρεία από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 1,6 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 36,6 εκατ., ενώ τα έξοδα διάθεσης σε 3,4 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 13,03 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 26%, τα κέρδη προ φόρων σε 5,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 12%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων διαδραμάτισαν οι εξαγωγές της, οι οποίες ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ποσό που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, αυτές αυξήθηκαν στο φετινό εννεάμηνο κατά 44% (ή 10% αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 2%, συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 48%, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς τα μηνύματα κυρίως από το εξωτερικό είναι θετικά. Οι πωλήσεις προϊόντων για τρίτους (σούπερ μάρκετ κ.ά.) αυξήθηκαν κατά 27%, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στη σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Στο εννεάμηνο η αξία των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή των σαπωνομαζών (της πρώτης ύλης για την παρασκευή σαπουνιού), οι πωλήσεις των οποίων ενισχύθηκαν κατά 38%. Η «Παπουτσάνης» πλέον καθιερώνεται ως βασικός προμηθευτής στη διεθνή αγορά, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν δύο ακόμη εξελίξεις: πρώτον, η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας και δεύτερον η ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις παραδόσεις από τους βασικούς έως τώρα προμηθευτές, που ήταν η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμάει ότι θα περιορίσει τον αντίκτυπό τους μέσω της μείωσης του παραγωγικού κόστους, συνέπεια του επενδυτικού πλάνου της τελευταίας διετίας, μέσω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, καθώς πλέον η εταιρεία κατασκευάζει και νέα μεγάλη αποθήκη κι έτσι δεν θα χρειάζεται να αποθηκεύει τα προϊόντα της σε εγκαταστάσεις τρίτων, αλλά και μέσω της μετακύλισης του αυξημένου κόστους στις τιμές των προϊόντων της, καθώς πάνω από το 65% των πωλήσεών της γίνεται μέσω συμβολαίων όπου η αναπροσαρμογή των τιμών προβλέπεται συμβατικά (πρόκειται για το λεγόμενο open book costing).