ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε άνοδο οι ελληνικές δαπάνες για έρευνα

Ανοδικά κινήθηκαν οι δαπάνες της Ελλάδας για Ερευνα και Ανάπτυξη το 2020, εάν και η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. ως προς τα ποσά που επενδύει στον τομέα αυτό.

Σε άνοδο οι ελληνικές δαπάνες για έρευνα

Ανοδικά κινήθηκαν οι δαπάνες της Ελλάδας για Ερευνα και Ανάπτυξη το 2020, εάν και η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. ως προς τα ποσά που επενδύει στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το ποσοστό δαπανών Ε&Α επί του ελληνικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2020 στο 1,5% έναντι 1,28% το 2019 και 1,21% το 2018. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό (1,5%) κατατάσσει τη χώρα μας στη 13η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης (μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο) όσον αφορά τον δείκτη «Ενταση Ε&Α» που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ε.Ε. 27) να διαμορφώνεται στο 2,20%. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε σημαντικά πέρυσι λόγω πανδημίας (9,8%), ενώ λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που δαπανά σε Ε&Α βρίσκεται περίπου στο μέσον της ευρωπαϊκής κατάταξης, με πρώτη τη Γερμανία.

To 2020 αυξήθηκαν κατά 5,8% σε σύγκριση με το 2019 – Στο μέσον της ευρωπαϊκής κατάταξης η Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που κατευθύνθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,473,45 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 135,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 5,8% σε σύγκριση με τη χρονιά που προηγήθηκε. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2020 δαπάνες Ε&Α ύψους 1,147,52 δισ. ευρώ (0,69% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5% σε σχέση με το 2019 και συνεχίζουν να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη δαπανών Ε&Α. Ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησε δαπάνες Ε&Α 774,39 εκατ. ευρώ (0,47% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 8,1% σε σχέση με το 2019. Από την άλλη, ο κρατικός τομέας –περιλαμβάνει φορείς που εποπτεύονται από διάφορα υπουργεία όπως είναι, για παράδειγμα, τα ερευνητικά κέντρα– πραγματοποίησε δαπάνες Ε&Α 537,21 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ), σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2019. Μικρότερη συνεισφορά έχει ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, δηλαδή 14,33 εκατ. ευρώ ή 0,01% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με τη χρονιά που προηγήθηκε.

Σε άνοδο οι ελληνικές δαπάνες για έρευνα-1Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με προεξάρχουσα τη Σουηδία επενδύουν περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση του τομέα Ερευνας και Ανάπτυξης. Ενδεικτικά, η Σουηδία επενδύει το 3,4% του ΑΕΠ της στον τομέα αυτόν, ακολουθούμενη από την Αυστρία (3,19%), τη Γερμανία (3,18%), τη Δανία (2,91%), το Βέλγιο (2,89%) και τη Φινλανδία (2,79%). Σύμφωνα με το ΕΚΤ, το κράτος αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης το 2020 με 1,05 δισ. ευρώ (42,5% του συνόλου), μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων κρατικών πηγών (περιφέρειες, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων), ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των δαπανών Ε&Α ήταν οι επιχειρήσεις με 993,20 εκατ. ευρώ (40,2% επί του συνόλου), σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2019.

Η αύξηση των δαπανών σε Ε&Α που πραγματοποίησε η χώρα μας συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης σε δραστηριότητες Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν «θέσεις» πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με το 2019, αυξήθηκε κατά 5,8% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 7% για τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2020 ανέρχεται σε 57.059 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 41.800 ΙΠΑ.