ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού της η Τράπεζα Πειραιώς

Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης άνω των 3 δισ. ευρώ ολοκλήρωσε έως σήμερα στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου μετασχηματισμού, με την κωδική ονομασία Sunrise, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς

Ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού της η Τράπεζα Πειραιώς

Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης άνω των 3 δισ. ευρώ ολοκλήρωσε έως σήμερα στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου μετασχηματισμού, με την κωδική ονομασία Sunrise, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, επιτυγχάνοντας τη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,9% (pro forma) έναντι 14,25% ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης. Η έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης για τις οποίες είχε δεσμευτεί η Τράπεζα, έδωσε περαιτέρω ανάσα στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές κατά 100 εκατ. ευρώ ή 0,25%, ενώ άνοιξε τον δρόμο για την έγκριση της καταβολής του κουπονιού για το  ΑΤ1 ομόλογο ύψους 600 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Τράπεζα τον περασμένο Ιούνιο με κουπόνι 8,75%.

Eντός των επομένων μηνών αναμένεται να υλοποιηθούν δύο ακόμα δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η τράπεζα αναμένεται εντός των επομένων μηνών να έχει ολοκληρώσει δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 400 εκατ. ευρώ, που θα προσδώσουν πρόσθετο όφελος στον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη κατά 130 μονάδες βάσης. Συγκεκριμένα, 70 μονάδες βάσης θα προσθέσει στον κεφαλαιακό δείκτη η συναλλαγή Mayfair, που προβλέπει την εκχώρηση διαχείρισης σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο διαχειριστή συμμετοχών της Τράπεζας σε εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για συμμετοχές σε 12 εταιρείες που έχουν περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής δανείων σε equity – στις οποίες περιλαμβάνονται και εταιρείες real estate. Αλλες 60 μονάδες βάσης θα προσθέσει στον κεφαλαιακό δείκτη η υλοποίηση της 3ης κατά σειρά συνθετικής τιτλοποίησης με την κωδική ονομασία Ermis, που υλοποιεί η τράπεζα. Οι δράσεις αυτές θα επιτρέψουν την απορρόφηση της ζημίας των 400 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα επιφέρει η τιτλοποίηση Sunrise 3, ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς και η πώληση ενός χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων αξίας 400 εκατ. ευρώ. Με τις συναλλαγές αυτές η τράπεζα ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 και οι οποίες στόχο είχαν την εκκαθάριση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια με παράλληλη κάλυψη της ζημίας που προκάλεσε η εξυγίανση.

Το εκτεταμένο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων και πωλήσεων που πραγματοποίησε η τράπεζα συνέβαλε στη δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ το στοκ των κόκκινων δανείων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους. Με βάση τα στοιχεία του 9μήνου, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι στα τέλη του 2022 θα διαμορφωθεί στο 16,5% ή στο 16% μετά και την επίπτωση του IFRS 9, η ζημία από τον υπολογισμό του οποίου θα πρέπει να έχει απορροφηθεί πλήρως από όλες τις τράπεζες έως και τις αρχές του 2023.