ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμος: Υπέρβαση στόχου για τα έσοδα κατά 784 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο

Στα 784 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε τελικά η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου έναντι του στόχου που είχε καταγραφεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Προϋπολογισμος: Υπέρβαση στόχου για τα έσοδα κατά 784 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο

Στα 784 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε τελικά η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου έναντι του στόχου που είχε καταγραφεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Πολλές κατηγορίες έμμεσων και άμεσων φόρων συμμετείχαν στην υπέρβαση αυτή, η οποία αφορά βεβαίως, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, 620 εκατ. ευρώ, τον Νοέμβριο, για τον οποίο η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού δεν διέθετε ακόμη στοιχεία.

Οι σημαντικότερες υπερβάσεις το 11μηνο σημειώθηκαν στις εξής κατηγορίες:

• Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 296 εκατ. ή 3,3%

• Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 117 εκατ. ή 4,1%

• ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 152 εκατ. ή 1,1%

• ΕΝΦΙΑ κατά 86 εκατ. ή 3,9%.

Αντίθετα, μεγάλη μείωση, κατά 374 εκατ. ευρώ ή 5%, σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα από μεταβιβάσεις.

Η καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία των εσόδων προμηνύει υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ από την προβλεπόμενη κατά 6,9% στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Εξασφάλισε δε και ένα καλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα, αφού το πρωτογενές έλλειμμα ήταν το 11μηνο 7,882 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8,973 δισ. ευρώ και έναντι ελλείμματος 13,7 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2020.

Αντίθετη κατεύθυνση ακολούθησαν τα έσοδα του ΠΔΕ που ήταν μειωμένα κατά 419 εκατ. ευρώ. Ετσι, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,746 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 408 εκατ. ή 0,8% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου παρουσίασαν υστέρηση έναντι του στόχου κατά 805 εκατ. ευρώ ή 1,3%. Η υστέρηση αυτή προέρχεται κυρίως από την υποεκτέλεση των λοιπών επιχορηγήσεων κατά 474 εκατ. και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών κατά 129 εκατ. ευρώ στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.  Ωστόσο, μειωμένες κατά 145 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο ήταν και οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου έχει ως εξής:

Τα υψηλότερα των αναμενομένων φορολογικά έσοδα προμηνύουν υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ από το εκτιμώμενο 6,9%.

α) Δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών 1.968 εκατ. ευρώ.

β) Επιστρεπτέα προκαταβολή 1.620 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

γ) Αποζημίωση εκμισθωτών 744 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

δ) Αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία 225 εκατ. ευρώ.

ε) Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στις περιφέρειες 741 εκατ. ευρώ.

στ) Επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ.

ζ) Ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων 220 εκατ. ευρώ.

η) Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών 203 εκατ. ευρώ.

θ) Αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών 215 εκατ. ευρώ.

ι) Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ.

ια) Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ 703 εκατ. ευρώ.

ιβ) Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που σχετίζονται με την επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ.

ιγ) Εκτακτη επιχορήγηση των δήμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 101 εκατ. ευρώ και στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών.