Ταμείο Ανάκαμψης: Ώριμα επενδυτικά πλάνα έχει το 25% των μικρών επιχειρήσεων

Ταμείο Ανάκαμψης: Ώριμα επενδυτικά πλάνα έχει το 25% των μικρών επιχειρήσεων

Ενεργό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης εμφανίζει ο τομέας των ΜμΕ (με αιχμή τις μεσαίες επιχειρήσεις), οι οποίες σε ποσοστό 55% –μία στις δύο περίπου– δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στις δράσεις του Ταμείου

3' 18" χρόνος ανάγνωσης

Ενεργό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης εμφανίζει ο τομέας των ΜμΕ (με αιχμή τις μεσαίες επιχειρήσεις), οι οποίες σε ποσοστό 55% –μία στις δύο περίπου– δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στις δράσεις του Ταμείου.

Η διάθεση για επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης από μεσαίες επιχειρήσεις, με βάση τα συμπεράσματα της εξαμηνιαίας έρευνας σε 600 ΜμΕ που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, είναι αυξημένη κατά 4% σε σχέση με αυτό που είχε παρατηρηθεί στην προηγούμενη έρευνα. Αυξημένο είναι και το εκτιμώμενο ύψος των επενδυτικών τους σχεδίων, το οποίο ανέρχεται στο 5,6 δισ. ευρώ (έναντι 5 δισ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο), με το 39% αυτών ωστόσο να αντιστοιχεί σε επενδυτικά πλάνα αρχικού σταδίου. Η αυξημένη επενδυτική διάθεση των μεσαίων επιχειρήσεων αντισταθμίζει τη μείωση στην κινητοποίηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων (-9% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο). Μειωμένο είναι και το εκτιμώμενο ποσό επενδύσεων που τους αντιστοιχεί, το οποίο υπολογίζεται σε 3,7 δισ. ευρώ (έναντι 4,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο), με το 65% αυτών να αφορά σχέδια τα οποία είναι σε αρχικό στάδιο ακόμη. Σταθερό, τέλος, στο 49% είναι το ποσοστό μικρών επιχειρήσεων που σκοπεύουν να κάνουν χρήση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αυξημένο είναι το συνολικό ποσό των επενδύσεων, το οποίο εκτιμάται στα 5 δισ. ευρώ (έναντι 4,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο).

Ταμείο Ανάκαμψης: Ώριμα επενδυτικά πλάνα έχει το 25% των μικρών επιχειρήσεων-1

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις προκρίνουν τη συμμετοχή τους σε άλλα επενδυτικά προγράμματα, όπως δράσεις ΕΣΠΑ, αναπτυξιακού νόμου ή λοιπών προγραμμάτων, με το ποσοστό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μάλιστα να είναι συγκριτικά μεγαλύτερο (34% έναντι 24% των μεσαίων). Κοινό συμπέρασμα, σύμφωνα με την ΕΤΕ, είναι ότι «οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται αποφασισμένες να επενδύσουν στην επόμενη μέρα, αξιοποιώντας όλο το φάσμα διαθέσιμων πόρων».

Το 15% των εταιρειών δηλώνει ότι επενδύει επειδή έχει πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ.

«Οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης βοηθούν, μέσα σε ένα αχαρτογράφητο περιβάλλον, να διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον», σημειώνεται στην ανάλυση της ΕΤΕ, καθώς βάσει της έρευνας, «οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε έστω μία επένδυση την ερχόμενη πενταετία αντιστοιχούν στο 86% του τομέα ΜμΕ, ποσοστό που είναι κατά 10% υψηλότερο συγκριτικά με τις ΜμΕ που προχώρησαν σε επενδύσεις την προηγούμενη πενταετία. Η κρισιμότητα του Ταμείου στη διατήρηση της επενδυτικής αφύπνισης του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι το 15% δηλώνει ότι επενδύει ακριβώς επειδή έχει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους (με ένα επιπλέον 32% να δηλώνει ότι διευκολύνεται από την πρόσβαση).

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης δηλώνει πως έχει πλέον ώριμα επενδυτικά πλάνα (από 1% το προηγούμενο εξάμηνο), εκτιμώμενης αξίας 3,7 δισ. ευρώ. Οσον αφορά τα υπόλοιπα σχέδια (με τις συνολικές επενδύσεις να εκτιμάται ότι θα μπορούσαν δυνητικά να προσεγγίσουν τα 14 δισ. ευρώ), το 1/5 του τομέα βρίσκεται σε στάδιο κατάρτισης των επενδυτικών του πλάνων (έναντι 17% το προηγούμενο εξάμηνο), ενώ το υπόλοιπο 55% βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο (αξιολογώντας τις εναλλακτικές του) και αυξάνοντας, όπως παρατηρεί η ΕΤΕ, «την αβεβαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων σχεδίων».

Με την πλειοψηφία του τομέα να έχει επενδυτικά σχέδια σε αρχικό ακόμη στάδιο, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη επιτάχυνσης κατάρτισης και έγκρισης των επενδύσεων, σημειώνει η ΕΤΕ, «αφού στον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (έως το 2026) πλέον προστίθεται και ο κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς της ΕΚΤ, που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων χρηματοδότησης και άρα στο κόστος των επενδύσεων».

Εξετάζοντας συνολικά την πορεία εκταμιεύσεων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (συμπεριλαμβάνοντας και τις μεγάλες επιχειρήσεις), έχουν υποβληθεί έως τώρα 107 επενδυτικά σχέδια, το 12% των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί (συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως σημαντικό μέρος των σχεδίων (48%) υπεβλήθη την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου, παρά τη διάχυτη αβεβαιότητα, ενώ το μέσο ύψος των επενδυτικών σχεδίων μειώθηκε από 46 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο σε 37 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, καταδεικνύοντας πως μετά τις μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν πράγματι αρχίσει να υποβάλλονται σχέδια από μικρότερες επιχειρήσεις.