ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση σε έργα «φαντάσματα» του αναπτυξιακού του… 2004

Το υπουργείο Ανάπτυξης παρατείνει έως και τον Σεπτέμβριο του 2024 την ολοκλήρωση «στοιχειωμένων» επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του... 2004

Παράταση σε έργα «φαντάσματα» του αναπτυξιακού του… 2004

Ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 θα επιτρέπεται η ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε αυτόν, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε –για συγκεκριμένη μερίδα εκκρεμών σχεδίων του εν λόγω νόμου– να δώσει μία ακόμη παράταση. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν έγινε εκταμίευση προκαταβολής από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τους φορείς των σχεδίων αυτών, για τους οποίους ωστόσο είχε χορηγηθεί από το Δημόσιο το προβλεπόμενο ποσό δυνάμει εγγυητικής επιστολής.

Μάλιστα, αν και η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, υπό προϋποθέσεις δίνει παράταση για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025! Η «γενναιοδωρία» του υπουργείου Ανάπτυξης δεν σταματά εδώ. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, οι αποφάσεις υπαγωγής επανέρχονται σε ισχύ.

Πότε είχε δοθεί η προηγούμενη παράταση, που σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης θα ήταν και η τελευταία; Μόλις τον Δεκέμβριο του 2022 με το άρθρο 90 του νόμου 5007/2022, όπου προβλεπόταν ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 θα παρατεινόταν για 9 ακόμη μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο νομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου για την προστασία καταναλωτή, νομοσχέδιο που χθες συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπονται τα εξής: Επενδυτικά σχέδια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) (σ.σ. πρόκειται για επενδυτικά σχέδια τα οποία κανονικά λάμβαναν το 50% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης) δύνανται να λάβουν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024 κατόπιν: α) αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία, β) βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% κατά την υποβολή της αίτησης και γ) βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε εγγυητική επιστολή, ή του διαδόχου του, περί μη καταβολής στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου του ποσού της κατατεθείσας προκαταβολής. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, τότε η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι συνεχείς παρατάσεις είναι εις βάρος των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των αναπτυξιακών.

Αρμόδιοι κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, σε ερώτηση της «Καθημερινής» για τον λόγο για τον οποίο παρέχεται αυτή η νέα παράταση, υποστήριξαν ότι «δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στα επενδυτικά σχέδια να ολοκληρωθούν διότι προηγήθηκαν δύσκολα χρόνια, όπως αυτά της κρίσης και μετά της πανδημίας», καθώς και ότι τα σχετικά αιτήματα ήταν εκατοντάδες. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι ο στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση κρίσιμων επενδύσεων. Πάντως, η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται δαπάνη, όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, λόγω της επαναφοράς των αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για τα οποία είχαν εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης υπαγωγής και είχαν υποχρεωθεί σε επιστροφή ενισχύσεων.

Διαδοχικές παρατάσεις, σημειωτέον, έχουν δοθεί και για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, επενδυτικά σχέδια που πράγματι βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Η τελευταία παράταση δόθηκε επίσης τον περασμένο Δεκέμβριο και προβλέπει τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι το τέλος του 2023.

Η πρακτική των συνεχών παρατάσεων για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, πάντως, πρακτική που ακολουθήθηκε σε σημαντικό βαθμό και από τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, κάθε άλλο παρά υπηρετεί την ανάπτυξη, καθώς στην ουσία δεσμεύει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθυστερώντας την εφαρμογή πιο πρόσφατων αναπτυξιακών νόμων. Από μια άποψη, άλλωστε, είναι εις βάρος των επιχειρήσεων εκείνων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων.

Καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και από την πλευρά των ελεγκτικών οργάνων, με συνέπεια εκκρεμείς πληρωμές προς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια. Ετσι, για επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν το 2015 εκδίδονται τώρα οι οριστικές αποφάσεις ολοκλήρωσής τους και λαμβάνουν επτά χρόνια μετά το τελευταίο τμήμα των ενισχύσεων.