ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών για τη ΔΕΗ το 9μηνο

Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών για τη ΔΕΗ το 9μηνο

Συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και διεύρυνση ζημιών κατέγραψε η ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα αφενός της μείωσης του μεριδίου της στη λιανική αγορά και αφετέρου της επιβάρυνσης από εξωγενείς παράγοντες, όπως τα ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος), η Οριακή Τιμή Συστήματος και οι εκπομπές ρύπων (CO2), το κόστος των οποίων υπερτετραπλασιάστηκε σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017. Η εξέλιξη στους δύο τελευταίους αυτούς παράγοντες υποχρεώνει τη ΔΕΗ να ξαναδεί το θέμα της μετακύλισης του κόστους στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που εμμέσως έθιξε χθες ο επικεφαλής της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου. «Η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η κατακόρυφη αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής (χονδρική) Συστήματος, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την, άκρως αναγκαία για την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης, βελτίωση της κερδοφορίας», είπε ο κ. Παναγιωτάκης και συμπλήρωσε: «Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας».

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά 154,1 εκατ. ή 4,3%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης και διαμορφώθηκε στα 3.469,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.623,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. Τα EBITDA μειώθηκαν το εννεάμηνο κατά 21,9 % και διαμορφώθηκαν στα 188,9 εκατ. ευρώ έναντι 242 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. Το ίδιο διάστημα οι ζημίες της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν στα 299,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

Στο σκέλος των δαπανών τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 έχουν επιβαρυνθεί από:

• Την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 151,2 εκατ. (η οποία σχηματίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2018) και αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους 15.000 ευρώ του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. η οποία σχηματίστηκε το γ΄ τρίμηνο του 2018 και αφορά τόκους υπερημερίας έως 30.9.2018, που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 20.9.2016 έως 29.11.2018. Αντίθετα, θετική επίπτωση είχε η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους 105,2 εκατ.

Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ, και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους 105,2 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (242 εκατ.).

Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε 305,7 εκατ. ευρώ.

Οι κύριοι παράγοντες που είχαν θετικό αντίκτυπο στη λειτουργική κερδοφορία, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, είναι η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά 108,3 εκατ. ευρώ, η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με την περσινή περίοδο κατά 101,7 εκατ. ευρώ και η μείωση της μισθοδοσίας κατά 23,4 εκατ. ευρώ και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά 10,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η λειτουργική κερδοφορία επιβαρύνθηκε από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για εκπομπές CO2 κατά 87,2 εκατ. ευρώ και την αυξημένη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ κατά 81,4 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ σημειώνει ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός τη συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού χρέους, η οποία το εννεάμηνο ανήλθε σε 283 εκατ. ευρώ, και τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά 225 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί κυρίως στη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας. Την άμεση ανάγκη για ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την οικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ επεσήμανε, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ν.Δ. και βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας.